eduXchange.nl

Educational sciences (BC)Organization logo: Eindhoven University of Technology

About this course

New course re-design Bachelor.
This course will be taught for the first time in academic year 2025-2026.
Quartile 1 , Timeslot B .
This course replaces EA1X0

Learning outcomes

Onderwijskunde 1 heeft betrekking op leren en lesgeven, oftewel het aansturen van leren. Studenten maken zich onderwijskundige theorieën en inzichten eigen op het gebied van docentgedrag en leergedrag van leerlingen en ontwikkelen een onderzoekende en lerende houding ten aanzien hiervan.

De volgende leerdoelen komen aan bod:

 1. Basisprincipes van de neuropsychologie in relatie tot het leren van leerlingen kunnen uitleggen (i.e., neuronen, synapsen, geheugen, plasticiteit, amygdala, prefrontale cortex);

 2. Onderdelen van het curriculum in het voortgezet onderwijs kunnen benoemen en uitleggen;

 3. Basistheorieën uit de onderwijskundige literatuur kunnen uitleggen en video’s en beschrijvingen van concrete lessituaties kunnen analyseren met behulp van deze theorieën; Basistheorieën hebben betrekking op:

 4. Orde houden;

 5. Interpersoonlijk docentgedrag;

 6. Leertheorieën;

 7. Motivatie;

 8. Leeractiviteiten;

 9. Aansturen van leren;

 10. Bijdragen aan de sociale ontwikkeling van adolescenten (inclusief pestgedrag);

 11. Concrete aanbevelingen kunnen formuleren voor anderen (en indien van toepassing ook voor jezelf) in casussen, op basis van de basistheorieën;

 12. Kenmerken van traditionele en/of hedendaagse vernieuwingsscholen kunnen benoemen en daar een mening over vormen;

Een visie formuleren op de eigen rol als docent in het leerproces van de leerlingen, inclusief de pedagogische opdracht die docent en school hebben in de maatschappij.

If anything remains unclear, please check the FAQ of TU Eindhoven.
There are currently no offerings available