Attention: the admission period for the selection minoren is still open until today 23:59hrs (15 April 2024).

Advanced research methods and statistics for Interdisciplinary Social Sciences

201900054

About this course

In deze cursus maken de studenten kennis met onderzoeksmethoden en (statistische) technieken voor data-analyse in een sociaalwetenschappelijke context. Aan de orde komen correlationeel, experimenteel en kwalitatief onderzoek met de volgende data-analysetechnieken: multipele regressieanalyse, meerweg variantieanalyse, covariantieanalyse, herhaalde metingenanalyse, mixed designanalyse, moderatie- en mediatie-analyse, factoranalyse, en de analyse van kwalitatieve data. In de werkgroepen wordt geoefend met het kritisch lezen van wetenschappelijke onderzoeksartikelen, waarbij de nadruk ligt op het beoordelen van de onderzoeksvaliditeit.

Learning outcomes

Cursusdoelen kwalitatief onderzoek

  1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

  2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Cursusdoelen kwantitatief onderzoek

  1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

  2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen In de toetsing wordt beoordeeld of de student in staat is om de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van kwantatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te reproduceren en toe te passen.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.
There are currently no offerings available