EduXchange.NL

Kinder- en jeugdpsychiatrie

GENMIN107Gezondheidszorg

Over deze minor

De brug tussen kindergeneeskunde, kinderneurologie, psychologie en psychiatrie. Kinder- en jeugdpsychiatrie: geneeskunde op het kruispunt van kinderneurologie en kindergeneeskunde enerzijds en psychiatrie/psychologie anderzijds, maar ook op het kruispunt van gezondheidszorg en maatschappij. Natuurwetenschap én sociale wetenschap gecombineerd, met vele uitdagingen voor de boeg.

 • Epidemiologisch onderzoek van gedrag en ontwikkeling
 • Neuro-imaging-onderzoek van gedrag
 • Genetisch onderzoek van gedrag
 • Onderzoek naar de neurobiologie van gedrag bij zeldzame ziekten
 • Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis, ADHD, disruptieve stoornissen, ticstoornissen, verstandelijke ontwikkelingsstoornis, genetische syndromen; farmacologie en farmacotherapie
 • Verworven neuropsychiatrische aandoeningen
 • Angst-, dwang-, stemmings- en psychotische stoornissen; ALK (aanhoudende lichamelijke klachten); delier en consultatieve en liaison-kinder- en jeugdpsychiatrie; eetstoornissen; psychotherapie
 • Infant Mental Healthen infantpsychiatrie
 • Pediatrische psychologie en psychosociale zorg
 • Organisatie, uitvoering en effectiviteit van onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie in medisch(-natuurwetenschappelijk) en sociaal(-wetenschappelijk) domein

Leerresultaten

Na afloop van de minor kun je:

 • de kinderpsychiatrische symptomen en beelden benoemen, beschrijven en herkennen wat normaal is, en wanneer gesproken wordt over psychiatrische symptomen als onderdeel van een psychische stoornis bij een kind of jongere
 • het verloop van kinderpsychiatrische symptomen en beelden gedurende verschillende levensfasen beschrijven
 • de basisprincipes en recente ontwikkelingen op het gebied van neurobiologisch onderzoek van psychiatrische symptomen en psychische stoornissen bij kinderen en jongeren benoemen
 • kritisch en analytisch nadenken over de waarde van translationeel onderzoek voor het begrijpen van kinderpsychiatrische stoornissen
 • de inbedding van onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie in medisch en sociaal domein beschrijven en hierover kritisch nadenken
 • de belangrijkste uitdagingen in onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie benoemen en mogelijke (richtingen van) innovatie(s) hierin aangeven

Goed om te weten

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmethode en toetsing

Onderwijswerkvormen
Hoorcolleges
Patiëntdemonstraties
Werkbezoeken
Meelopen met onderzoekers/clinici
Schrijven van een kort onderzoeksvoorstel en presentatie hierover
Schriftelijke casusbeschrijving en presentatie hierover

Onderwijsmateriaal
Leerboek(en) kinder- en jeugdpsychiatrie c.q. gedeelten daaruit
Wetenschappelijke artikelen
Presentaties

Wijze van tentaminering
Beoordeling onderzoeksvoorstel en presentatie hierover.
Beoordeling schriftelijke casusbeschrijving en presentatie hierover.

Samenstelling eindcijfer Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksopdracht (50%)
 • Klinische opdracht (50%)

Voor alle twee de onderdelen dient een voldoende (5,5 of hoger) te worden gehaald. De presentaties over de onderzoeksopdracht en klinische opdracht dienen minimaal als voldoende te worden beoordeeld.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   8 november 2024
  • Periode *
   Blok MINOR
  • Locatie
   Rotterdam
  • Voertaal
   Nederlands
  De inschrijving begint over 35 dagen
Dit aanbod is geldig voor studenten van Erasmus University