eduXchange.nl

Ondernemen en BelastingenOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

Over deze minor

Vraag jij je wel eens af hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt als er weer een blauwe envelop op de deurmat valt? Ben je benieuwd hoe economie en belastingen in elkaar grijpen? Dan ben je hier aan het goede adres! In onze minor krijg je niet alleen te horen hoe een natuurlijke persoon in de belasting wordt betrokken maar ook hoe dat gaat bij vennootschappen. Daarnaast leer je hoe het (ondernemings) recht ingrijpt op ondernemen.

In hoeverre bepaalt de fiscus het Nederlandse ondernemersklimaat? Welke invloed heeft de belastingheffing op de keuzes die ondernemers en ondernemingen maken bij hun bedrijfsvoering? In deze minor worden bovenstaande en vele andere vragen beantwoord. De minor bestaat uit drie samenhangende vakken, namelijk Privaat- en Ondernemingsrecht, Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht, van elk 4 ECTS en een afrondend essay van 3 ECTS. Studenten van de ESE die kiezen voor een 12 ECTS-minor kunnen dit essay laten vallen.

Leerresultaten

De student heeft na het behalen van deze minor inzicht in de invloed van belastingheffing van ondernemers en hun ondernemersbeslissingen zoals de keuze van rechtsvorm, de financiering van de ondernemingsactiviteiten en expansie en herstructurering van bedrijfsactiviteiten.

Dit beoogt de minor te bereiken door het verschaffen van inzicht in de structuur en werking van het Nederlandse belastingstelsel, in het bijzonder voor zover dit betrekking heeft op ondernemingen en hun participanten, het verschaffen van globaal inzicht in de grensoverschrijdende effecten van belastingheffing en de beginselen van internationaal belastingrecht. Daarnaast wordt getracht inzicht te verschaffen in de dwarsverbanden en wisselwerking tussen belastingrecht en (bedrijfs)economie.

Onderwijsmethode en toetsing

Modules

 • Privaat- en ondernemingsrecht (4 EC)

 • Fiscaal ondernemerschap (4 EC)

 • Fiscaal concernrecht (4 EC)

 • Een essay over een fiscaal actueel thema ontleend aan recente wetswijzigingen, recente rechtspraak of fiscaalmaatschappelijke ontwikkelingen (3 EC)

Onderwijsmateriaal
Op Canvas wordt per vak de weekplanning verstrekt. In grote lijnen komt het erop neer dat van elk vak 1 hoorcollege per week op de rol staat, behalve in week 1 waarin 2 hoorcolleges van ondernemerschap staan ingeroosterd, omdat daar een aantal onderwerpen worden behandeld die ook voor de andere vakken relevant zijn.

Tentaminering
Ieder deelvak heeft een apart tentamen. Privaat- en Ondernemingsrecht bestaat uit een tentamen met open vragen. Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht worden afgerond met een tentamen dat bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen. De vakken worden getentamineerd met behulp van Ans.
Als een essay (10 pagina’s) wordt geschreven (voor een 15 ECTS minor, zie hiervoor) moet het merendeel van de aspecten die in de deelvakken van de minor aan de orde zijn gesteld, in samenhang worden behandeld.
Het eindcijfer voor een 15 ECTS minor is het gewogen gemiddelde van de 4 onderdelen.

Bij de 12 ECTS minor is het eindcijfer het gemiddelde van de 3 onderdelen. De verschillende cijfers voor de deelvakken leiden tot één minorcijfer. Er is onderling compensatie mogelijk, maar alleen als voor elk deelvak tenminste het cijfer 4,5 is behaald. Indien lager dan een 4,5 is behaald voor een deelvak moet dit deelvak opnieuw gedaan worden.

Goed om te weten

Deze minor vereist geen specifieke voorkennis, zij het dat enige (algemene) kennis van het (Nederlandse) fiscale stelsel, opgedaan in de Bachelor 1 en/of 2 in bijvoorbeeld de opleidingen/studies Economie, Bedrijfskunde en Rechten tot aanbeveling strekt.
De minor is echter ook toegankelijk voor studenten met een zekere affiniteit voor het bedrijfsleven uit andere opleidingen/studies. De minor vraagt van studenten dat er serieus aan de vakken gestudeerd wordt.
Er wordt ook van studenten verwacht dat ze aanwezig zijn bij de hoorcolleges.

Aanvullende informatie

 • Code
  MINFEW06
 • Thema
  Economie
 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Selectie-minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.
Er is momenteel geen aanbod voor studenten van Erasmus University