EduXchange.NL

Advanced Prototyping

IO-MI-221Techniek

Over deze minor

Hoe zou je een fietshelm met persoonlijke pasvorm ontwerpen en er een prototype van maken? En hoe kun je extended reality-technologie (bijv. VR) gebruiken om het gevoel van interactie met een onbetaalbaar cultureel erfgoedartefact overtuigend over te brengen?

In de Advanced Prototyping Minor ontwerp en bouw je functionele, low- en high-fidelity prototypes, waarbij je gebruikmaakt van de unieke mogelijkheden van digitale fabricage en extended reality-technologieën. Het doel van de cursus is om studenten uit te rusten met een breed scala aan geavanceerde prototyping vaardigheden en diepgaande kennis van de huidige state-of-the-art technieken om prototypes te maken die zowel de functionele als de uiterlijke kenmerken van het beoogde ontwerp overbrengen.

De minor bestaat uit drie cursussen:
Prototyping with/for Digital Fabrication (Q1, 10EC, individueel project)
Prototyping with/for Extended Reality (Q1, 5 EC, groepsproject)
Advanced Prototyping Project (Q2, 15 EC, groepsproject)

In het vak "Prototyping with/for digitale fabricage" (PDF) maak je kennis met theorieën, methoden en technieken over digitalisering, ontwerpautomatisering en digitale fabricage. De leeractiviteiten omvatten lezingen en workshops over 3D scannen, 3D modelleren en parametrische ontwerptools (Rhino Grasshopper), generatief ontwerpen (bijv. topologieoptimalisatie) en digitale fabricagetechnologieën zoals 3D printen, lasersnijden en CNC frezen. Je past de kennis en vaardigheden over deze onderwerpen toe in een individuele prototype-opdracht, gerelateerd aan het ontwerpen en prototypen van een ""personalized fit"" tool of wearable.

In de cursus "Prototyping with/for Extended Reality" (PER) laten we je kennismaken met extended reality-technologie (bijv. VR-headsets) en onderzoeken we hoe je toekomstige virtuele en/of mixed reality-toepassingen kunt ontwikkelen. De leeractiviteiten omvatten lezingen en tutorials over materiaalervaring, mens-computer interactie en XR-ontwikkeling (Unreal Engine). Je past de kennis en vaardigheden over deze onderwerpen toe in een opdracht die in een (kleine) groep wordt uitgevoerd en draait om de augmentatie van een cultureel erfgoedartefact.

In Q2 worden de opgedane kennis en vaardigheden van PDF en PER verdiept in het Advanced Prototyping Project (APP). In dit groepsproject bouw je (meerdere) prototype(s) door middel van een iteratieve (en parallelle) prototyping aanpak. Je zult je prototypes testen en evalueren, en uiteindelijk zowel de resultaten van je prototypingproces als je uiteindelijke prototype(s) tentoonstellen op een openbare locatie. De cursus stelt je in staat om een project te kiezen uit een breed scala van "real-world" cases (met een bedrijf/onderzoeksopdrachtgever), gerelateerd aan digitale fabricage en/of extended reality technologie. In de APP-cursus doe je door middel van hand-on workshops ook ervaring op met verschillende relevante ontwerpmethoden en algemene vaardigheden, zoals 'teamdynamiek', 'interviewtechnieken', 'materiaaltesten', 'productfotografie' en 'video's maken'.

Leerresultaten

Prototyping with/for Digital Fabrication
Na afloop van dit vak moet je in staat zijn om:

 1. Low-fidelity en high-fidelity prototyping technieken te selecteren en toe te passen om je ontwerp te onderbouwen, passend bij de ontwerpfase en ontwerpvraag.
 2. Relevante 3D scanning/andere sensortechnologieën en dataverwerkingsstappen selecteren en toepassen, voor het digitaliseren van mensen & objecten/producten als input voor (mens/product) digital twin modellen.
 3. Computationele ontwerptools toepassen (bv. Rhino Grasshopper, topologie optimalisatie tools) om een functionele vorm te ontwerpen.
 4. Uitleggen hoe parametrische ontwerpprincipes kunnen worden toegepast op je ontwerp om een aangepast product te maken (bijv. gepersonaliseerde pasvorm).
 5. Prototype(s) ontwerpen en maken die geoptimaliseerd zijn voor een geselecteerde digitale fabricagetechnologie (ontwerpen voor digitale fabricage).
 6. Je ontwerpproces en -resultaten presenteren aan medestudenten, docenten en externe belanghebbenden.
 7. Reflecteren op je ontwerpresultaten en deze plaatsen in de context van de huidige praktijk van productontwerp en de maatschappelijke context.

Prototyping with/for Extended Reality
Na afloop van dit vak moet je in staat zijn om:

 1. De materiële ervaring van een (cultureel erfgoed) artefact/materiaal te karakteriseren met behulp van aangereikte hulpmiddelen/kaders en cluster ze rond belangrijke materiële kwaliteiten.
 2. 1-2 geselecteerde kenmerken te verkennen buiten de context van het artefact/materiaal en een visie te formuleren op materiaalbeleving.
 3. High- en low-fidelity (XR) prototyping technieken en tools toe te passen om interactieve, extended reality prototypes te maken.
 4. Te tinkeren met een geselecteerde set (digitale) materiaal- en interactieparameters om hun effecten op de resulterende (digitaal gemedieerde) materiaalervaring te begrijpen, binnen het (de) ontwikkelde prototype(s).
 5. Gedurende het ontwerpproces gebruikersevaluatiestudies formuleren en uitvoeren om je tinkerproces te ondersteunen.

Advanced Prototyping Project
Na afloop van dit vak moet je in staat zijn om:

 1. Een gegeven probleem of casus te analyseren en onderzoeksvragen te formuleren.
 2. Een prototypingaanpak te kiezen en een plan te bedenken om een onderzoeksvragen te onderzoeken.
 3. Prototypes maken met behulp van low-fidelity, conventionele en geavanceerde technologieën (digitale fabricage en/of extended reality)
 4. Inzichten te genereren en vervolgstappen te formuleren, op basis van de evaluatie van je prototypes
 5. Proces en resultaten van een prototypingproces presenteren aan collega's, docenten en externe belanghebbenden
 6. Reflecteren op de rol van prototyping in een multidisciplinaire project, en in het algemeen

Goed om te weten

Belangrijk om te weten
De minor heeft een maximale capaciteit van 45 studenten. Studenten worden geselecteerd via een willekeurige loting, maar met de volgende verdeling:
1/2 studenten van Industrial Design Engineering
1/2 van andere (technische) bacheloropleidingen.
Voor de selectieprocedure hoeft geen extra informatie te worden ingediend.

Student at Leiden University, TU Delft or Erasmus University Rotterdam?
Controleer de toelatingsmatrix om te zien of je bacheloropleiding toegang biedt tot deze en andere minors op https://www.tudelft.nl/minor.

Student at another educational institution?
Externe studenten kunnen zich niet inschrijven via EduXchange. Ben je geïnteresseerd in deze minor, lees dan de hele inschrijfprocedure op https://www.tudelft.nl/minor

Ga voor informatie over de vakken naar TU Delft study guide.
Ga voor meer informatie over deze minor naar de TU Delft minor page.

LET OP: Minors van Industrieel Ontwerpen (TU Delft), zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten met een WO bachelor (NIET toegankelijk voor HBO studenten).

Onderwijsmethode en toetsing

We bieden instructies door middel van lezingen, workshops en (self-paced) tutorials. Je past kennis en vaardigheden toe in 1 individueel (PDF, Q1), en twee groepsprojecten (PER in Q1 en APP in Q2), waarbij je projectgerichte coaching krijgt. De uitkomsten van de individuele/groepsopdracht (bijv. deliverables zoals prototypes, verslag, tentoonstelling/video), en voor PDF/APP aangevuld met een persoonlijke reflectie, worden summatief beoordeeld met behulp van een beoordelingsrubric.

Aantal contacturen: Q1: 24 uur (gemiddeld), Q2: 10 uur.
Wijze van lesgeven:
Q1: Hoorcolleges (10 uur), workshops/tutorials (14 uur), projectwerk/zelfstudie (16 uur).
Q2: Workshops (6 uur), coaching (2 uur), projectwerk/zelfstudie (32 uur).

Opmerking: Deze minor is een fulltime programma en de ervaring van studenten uit voorgaande jaren leert dat het ook een fulltime tijdsbesteding vereist op doordeweekse dagen. De vakken worden allemaal in het Engels gegeven.

Bekijk het gedetailleerde overzicht van cursussen, leeractiviteiten en studiebelasting op https://www.studyguide.tudelft.nl/

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 30
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Ja
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van TU Delft.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   9 februari 2025
  • Periode *
   Blok MIN S S1
  • Locatie
   Delft
  • Voertaal
   Engels
  • Inschrijven tussen
   2 apr 13:00 - 15 apr 2024
  Nog 3 dagen om in te schrijven
Dit aanbod is geldig voor studenten van Erasmus University