EduXchange.NL

Cybersecurity & Cybercrime

6000M0001N
Interdisciplinair

Over deze minor

Inhoud en leerdoelen

Digitale netwerktechnologie is de motor van onze samenleving en economie geworden: bijna alle activiteiten die we dagelijks ondernemen, van werk tot vrije tijd, en van reizen tot communiceren, worden mogelijk gemaakt of ondersteund door digitale netwerktechnologie. Met die afhankelijkheid van digitale, genetwerkte technologie is een toenemend besef gegroeid van de kwetsbaarheid van digitale systemen, van netwerken en digitale data. Wanneer kwaadwillenden netwerken platleggen of data stelen, kan dit leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. Cybercriminaliteit en cyberterrorisme zijn om die reden serieuze uitdagingen. Ook de dreiging die uitgaat van statelijke actoren, die cyberspace misbruiken voor spionage en verstoringsactiviteiten is reëel en neemt elk jaar toe. Deze minor geeft studenten de vaardigheden en kennis om deze uitdagingen te identificeren, analyseren en adresseren vanuit verschillende perspectieven. Deze themagerichte minor biedt studenten kennis van de disciplines die relevant zijn om deze complexe uitdagingen te kunnen doorgronden: (1) bestuurs- en organisatiekunde, (2) informatica, (3) criminologie en (4) recht. Het betreft een zogenaamde ‘alfa-beta-gamma’ minor, waarin disciplinaire vakken uit de sociaal-wetenschappelijke, de natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke hoek bij elkaar gebracht worden in een integratievak van 10 ects.

Programma 2024-2025

De minor bestaat uit 4 vakken van 5 ects waarin 1 discipline centraal staat. In blok 2 wordt er een integratievak van 10 ects aangeboden. In dit vak werken studenten aan de hand van de opgedane kennis en vaardigheden aan een actuele casus, waarbij ze leren het onderwerp vanuit verschillende brillen te bekijken. De minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar enkele vakken kunnen Engelstalig zijn. De minor wordt volledig in Den Haag aangeboden.

Doelgroep en toegankelijkheid

De minor is breed toegankelijk. De minor is met name interessant voor studenten met interesse in juridische, sociale en technische uitdagingen die zich willen verdiepen in de technische, bestuurlijke en criminologische aspecten van cybersecurity & cybercrime. De multidisciplinaire benadering van cybersecurity en cybercrime – waarin elementen uit de rechtsgeleerdheid, criminologie, bestuurskunde en informatica verweven zijn – zal voor studenten van diverse vakgebieden een interessante aanvulling zijn. Enkele vakken vereisen kennis of begrip van wiskunde, dus studenten moeten daar tenminste enige affiniteit mee hebben. Er is geen voorkennis van recht, criminologie, informatica en bestuurskunde vereist. Studenten worden geacht voldoende kennis van het Engels en Nederlands te hebben. De minor staat niet open voor HBO studenten.

Goed om te weten

 • De vakken in het eerste blok kunnen ook als semi-minor van 15 ects gevolgd worden. Neem daarvoor contact op met de minor. Het is niet mogelijk om losse vakken als keuzevak te volgen en de minor dient in 1 jaar te worden afgerond. Deze minor en alle vakken vallen onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de opleidingen Security Studies en Crisis and Security Management. De Onderwijs en examenreglementen van Security Studies zijn van toepassing.
Contactgegevens

Bacc@fgga.leidenuniv.nl

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 30
 • Niveau
  bachelor
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Leiden University.

Aanbod

 • Startdatum

  1 september 2024

  • Einddatum
   2 februari 2025
  • Periode *
   Minor semester 1
  • Locatie
   Den Haag
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   15 mei, 13:00 - 4 jul 2024
Dit aanbod is geldig voor studenten van Erasmus University