eduXchange.nl

Reconstruction from head to hands: A multidisciplinary viewOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

Over deze minor

Een hand die niet meer functioneert na een ongeval of een gezicht dat ernstig verminkt is door een tumor of een aangeboren afwijking. Hoe kun jij helpen? Duik in de multidisciplinaire wereld van de reconstructieve chirurgie! Deze multidisciplinaire hands-on minor belicht de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren in de volle breedte.

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

De minor is sterk praktijk georiënteerd:

 • je doet ervaring op door zelf te prepareren in meerdere snijzaalpractica (‘hoofd-hals’ en ‘hand’)
 • je traint je in een aantal hechttechnieken.
 • je krijgt in colleges en cursussen kennis van een scala aan aandoeningen.
 • je bestudeert aangeboren afwijkingen in het Anatomisch Museum Leiden
 • je opgedane kennis kan direct in de kliniek worden getoetst tijdens het meelopen op de OKs en poli’s.

De minor is als volgt opgebouwd:

 • Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden.

 • Week 3-4: Craniofaciale chirurgie: schisis, aangeboren- en craniofaciale afwijkingen.

 • Week 5-6: Oncologisch reconstructieve chirurgie: mamma- en hoofd-halschirurgie.

 • Week 7-8: Hand, pols- en zenuwchirurgie: congenitale, traumatische en chronische afwijkingen.

 • Week 9-10: Toetsing, review en presentatie.

In groepen wordt gewerkt aan een review van de literatuur over een reconstructief onderwerp. Deze review wordt gepresenteerd in minorweek 9.
Aan deze multidisciplinaire minor nemen een groot aantal Erasmus MC afdelingen deel: Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Anatomie, Dermatologie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, Kaakchirurgie, KNO, Neurochirurgie, Oogheelkunde, Orthodontie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, SEH en Traumatologie.

Leerresultaten

Na afloop van de minor kan de student:
• de anatomie van het hoofd-hals gebied en de bovenste extremiteit lokaliseren en benoemen.
• de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een craniofaciale afwijking toelichten.
• de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een hoofd-halstumor toelichten.
• uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met letsel van de bovenste extremiteit er uit ziet.
• uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met een aangeboren afwijking van de bovenste extremiteit er uit ziet.
• uitleggen hoe wondgenezing goed kan verlopen en littekenweefsel kan worden voorkomen of worden verminderd.
• hechttechnieken (macro- en peeshechtingen) zelf uitvoeren en hierdoor inzicht verkrijgen in de complexiteit van de oog-hand coördinatie tijdens deze chirurgie.
• een reconstructief onderwerp beschrijven en presenteren.

Onderwijsmethode en toetsing

 • Colleges over hoofd-, hals- en handafwijkingen, hoofdhals- en borst reconstructie na oncologische resectie (ca. 8 uur/week).
 • Anatomiepractica ‘hoofdhals’ en ‘hand’ (ca. 2uur/week).
 • Bezoek anatomisch/embryologisch museum (Leiden).
 • Literatuuronderzoek, journal clubs en het schrijven van een review.
 • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren (ca. 4 uur/week).
 • Zelfstudie: bestuderen reader, zoeken van literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, scriptie-opdracht uitwerken (ca. 10-15 uur/week).

Onderwijsmateriaal
Bij deze minor hoort een Nederlandstalige reader. Overige literatuur is Engelstalig en wordt, daar waar nodig, aangeleverd of kan door de student zelf worden opgezocht. Tevens wordt, op basis van zelfgezochte literatuur, een systematische review (scriptie) geschreven.
Tijdens de minor is er wekelijks de mogelijkheid de voortgang te bespreken en vragen te stellen. Tevens is de minorcoordinator gedurende de gehele minor laagdrempelig bereikbaar. Voor geïnteresseerden wordt, na de tentamenuitslag, een inzage en nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Tentaminering
De toetsing bestaat uit 3, schriftelijke, delen:

 • Tentamen aan het eind van de minor.
 • Anatomietentamen hoofd-halsgebied.
 • Systematic review (scriptie) en presentatie over een zelf gekozen reconstructief chirurgisch onderwerp.

De toetsing bestaat uit 3 delen:

 • 50%: digitaal tentamen aan het eind van de minor
 • 20%: anatomietentamen hoofd-halsgebied (schriftelijke toets)
 • 15%: review (scriptie)
 • 15%: presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden en dienen alle afzonderlijke toetsingsonderdelen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Goed om te weten

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en voor 5 KT studenten.
 • De minor is interessant voor studenten die alle facetten van de academische plastische en reconstructieve chirurgie willen leren kennen en voor studenten die willen ervaren hoe multidisciplinaire teams werken aan de optimale benadering en behandeling van de patiënt.
 • De colleges, practica, OK / poli / patiëntcontacten worden gegeven in het Nederlands. De voertaal m.b.t. literatuur, review en presentatie is Engels.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Aanvullende informatie

 • Code
  GENMIN20
 • Thema
  Gezondheidszorg
 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Selectie-minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.
Er is momenteel geen aanbod voor studenten van Leiden University