EduXchange.NL

Internetrecht

Recht

Over deze minor

Het Internet biedt snel en gemakkelijk toegang tot talrijke producten en diensten zoals online winkelen, sociale media, muziek en video’s, internetbankieren en online gaming. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Smartphones, laptops en tablets waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren (ook anoniem) online actief zijn.

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod. Het vak Inleiding Recht gaat in op basisbegrippen van recht en regulering. In vijf verdiepende vakken, te weten:

gaat de minor vervolgens in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht, telecomrecht en juridische vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie. Aan de orde komt de juridische positie van gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten.

Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de voortgaande technologische ontwikkelingen (‘technologische turbulentie’) zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele digitale technologie en leert je hoe je nieuwe technologische ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (zoals gegevensbeschermingsrecht, cybercrime, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, auterursrecht, telecomrecht) te herkennen, analyseren en oplossen. NB: Voor rechtenstudenten is het vak Inleiding Recht reeds onderdeel van het reguliere programma. Om als rechtenstudent het minorcertificaat t.w.v. 30 EC te kunnen behalen, is door de examencommissie het vak Cyber Law (semester 1, blok 2) als vervangend vak voorgeschreven.

Goed om te weten

Enkele van de vakken zijn zowel opgenomen in de minor AI and Society als in de minor Internetrecht. Behaalde vakken tellen slechts voor één minor mee.

Link naar meer informatie

  • Studiepunten
    ECTS 30
  • Niveau
    onbepaald
  • Selectie minor
    Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Leiden University.
Er is momenteel geen aanbod voor studenten van Leiden University