eduXchange.nl

Mind and brainOrganization logo: Leiden University

Over deze minor

Deze minor richt zich op de cognitieve processen die invloed hebben op de wisselwerking tussen brein en bewustzijn. Het gaat om processen op het gebied van aandacht, cognitie, emotie, leren, waarnemen, geheugen, en redeneren. In deze minor verwerven studenten kennis over cognitief psychologische theorieën en onderzoeksmethoden. Zij oefenen om deze inzichten toe te passen op vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Leerresultaten

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

 • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).
 • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.
 • de selectieve en intentionele functies van aandacht bij het integreren van losse stukjes binnenkomende informatie tot een begrijpelijk en bewust geheel; de wijze waarop aandacht ongewenste gedachten en handelingen remt en ons beperkt bij het tegelijkertijd werken aan verschillende taken (multi-tasking) en de manier waarop aandacht interacteert met onze emoties, cognities en gedrag.
 • de werking van ons bewustzijn, zowel vanuit filosofisch als vanuit psychologisch perspectief. Het gaat daarbij o.a. om de vraag of we een vrije wil hebben, hoe we dromen en out-of-body ervaringen kunnen verklaren en hoe drugs bewustzijnstoestanden beïnvloeden.
 • de mate waarin aandacht, bewustzijn en gedrag niet alleen worden gestuurd door rationele overwegingen, maar ook door emoties.
 • de historische onderzoeksperspectieven van waaruit vragen worden beantwoord als: Hoe beïnvloeden ratio en affect elkaar? Zijn emotionele keuzes altijd slechter dan rationele keuzes?
 • kunstmatige intelligentie, een specifieke toepassing van kennis over neuro-cognitie. Kennis over de manier waarop neuronen samenwerken in neurale netwerken levert bruikbare inzichten op bij het ontwikkelen van technologie, robots en (neuro)prothesen.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat cognitief psychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Goed om te weten

Indien een student maximaal 15 EC kan vullen, dient de studenten de volgende cursussen te volgen:

 • Inleiding in de Psychologie
 • Consciousness
 • Artificial Intelligence

Voor meer informatie over de cursussen kun je op onderstaande link klikken.

Aanvullende informatie

 • Thema
  Gedrag en maatschappij
 • Studiepunten
  ECTS 30
 • Selectie-minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Leiden University.

Aanbod

 • Startdatum

  4 september 2023

  • Einddatum
   5 juli 2024
  • Periode *
   Minor heel studiejaar
  • Locatie
   Leiden
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   16 mei 13:00 - 15 jul 2023
  Inschrijvingsperiode gesloten
Dit aanbod is geldig voor studenten van Leiden University