EduXchange.NL

Chemische reactorkunde

6P3X0

Over deze cursus

Molbalansen voor ideale reactoren met enkelvoudige en simultane meervoudige reacties: CSTR, cascade van CSTRs, PFR/PBR, semi-batch reactor en membraanreactoren. Absolute en fractionele conversie, vorderingsgraad,limiterend reactant. cascade van CSTRs, PFR/PBR, semi-batch reactor en membraanreactoren. Absolute en fractionele conversie, vorderingsgraad, limiterend reactant.
Stoichiometrie, expansie bij enkelvoudige gasfasereacties, expansie coëfficiënt.
Warmtebalansen voor ideale reactoren, interstage cooling an heating; multiple stationaire toestanden in CSTR, ontsteking en uitdoving, opstarten van isotherme en niet-isotherme CSTR.
Stofoverdrachtcoëfficiënt. en filmfactor, reactie en transport in serie, warmteoverdrachtcoëfficiënt., gekoppelde warmte en stofoverdracht met reactie in serie.
Effectieve diffusiecoëfficiënt. in poreuze systemen, simultane diffusie en reactie, Thiele- en Weiszmodulus en benuttingsgraad voor eerste orde en willekeurige heterogene reactiekinetiek, gefalsificeerde kinetiek, combinatie van interne en externe transportlimitering met heterogene reactie, gekoppelde warmte en stofoverdracht met parallelle reactie, criteria van Mears.
Verblijftijdspreiding, E(t) en F(t) functies voor CSTR, PFR en laminaire flowreactor, gemiddelde verblijftijd; micromenging, complete segregatie en maximale menging;-parameter modellen voor niet-ideale reactoren: tanks-in-serie en convectie-dispersiemodel ; Taylor-Aris dispersie; open-open en Danckwerts randvoorwaarden met bijbehorende E(t) functies; convectie-dispersiemodel met reactie in stationaire toestand; modellen voor niet-ideale reactoren via combinatie van ideale reactoren.

Planning and organizing skills are an integral part of this course. There are specific assignments which will be assessed during the course, such assignments will help you to develop your skills, you will be guided to receive and give feedback to improve such skills. After this course you will be able:

 • To plan and organize time and efforts
  Extra informatie over de beoordeling
  Er zijn 5 tussentoetsen in Oncourse die elk voor 20% meetellen voor het eindcijfer. Studenten hebben elke week 2 mogelijkheden om een tussentoets af te leggen. Alleen het beste cijfer telt: studenten kunnen altijd het cijfer verbeteren. Elke tussentoets moet afgerond zijn met een >50 (5,0) om toegang te krijgen tot de volgende tussentoets. Meerdere tussentoetsen mogen afgelegd worden in 1 tijdsslot in de gewenste volgorde, zolang voldaan wordt aan de voorwaarden. Het is niet mogelijk dezelfde tussentoets in 1 tijdsslot te herkansen. Studenten hebben het vak afgerond als alle tussentoetsen met minimaal een 5,0 zijn afgerond, waarbij tevens het gemiddelde eindcijfer dient uit te komen op minimaal een 5,5.

Leerresultaten

De student kan na afloop van het college:

 • de wetten van behoud van massa en energie toepassen ten behoeve van het opstellen van modelvergelijkingen voor het ontwerp van chemische reactoren;
 • de modelvergelijkingen voor ideale reactoren toepassen voor het ontwerpen van reactoren bij gegeven reactiesnelheidvergelijkingen van enkelvoudige en meervoudige reacties;
 • de energiebalans toepassen voor het ontwerpen van niet-isotherme reactoren, het gewenste conversie-temperatuurtraject bepalen, en de stabiliteit van de reactor bepalen voor met name exotherme reacties;
 • de vast-bed reactor ontwerpen voor heterogeen-gekatalyseerde reacties, alsmede het belang van diffusie en reactie in het katalysatordeeltje afschatten;
 • modelvergelijkingen voor niet-ideale reactoren opstellen en evalueren op basis van gegevens over verblijftijdspreiding.

Veronderstelde voorkennis

wiskunde, natuurkunde, fysische transportverschijnselen, reactiekinetiek, katalyse, thermodynamica, basis reactorkunde

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van TU Eindhoven.

Aanbod

 • Startdatum

  22 april 2024

  • Einddatum
   23 juni 2024
  • Periode *
   Blok 4
  • Locatie
   Eindhoven
  • Voertaal
   Engels
  Inschrijvingsperiode gesloten
 • Startdatum

  21 april 2025

  • Einddatum
   22 juni 2025
  • Periode *
   Blok 4
  • Locatie
   Eindhoven
  • Voertaal
   Engels
Dit aanbod is voor studenten van Utrecht University