eduXchange.nl

Topics in moleculen en materialenOrganization logo: Eindhoven University of Technology

Over deze cursus

- Week 1-2:Supramoleculaire chemie en zelf-assemblage:Concepten: principes H-bruggen, dipolen, v/d Waals interacties, complexatie, thermodynamica en kinetiek, voorbeelden polymeren, slimme materialen..
- Week 2-3:Functionele nanodeeltjes: Concepten: principes van moleculaire nanotechnologie, nanomedicine, kunstmatige cellen
*- Week 3-4-:*Organische halfgeleiders: Concepten: principes organische halfgeleiders, ladingstransport, licht emissie, ladinggeneratie en toepassingen daarvan.
- Week 4-5: Circulaire polymeren materialen: Concepten: circulaire polymeer chemie en technologie, recycling van polymeren, chemische recycling, biogebaseerde and biodegradeerbare polymeren, levenscyclusanalyse.
*- Week 6-7:*Oppervlaktes en interfaces:Concepten: hydrofiele-hydrofobe oppervlaktes, zelfhelende, responsieve systemen.

Extra informatie over de beoordeling

Een onderwijseenheid is met goed gevolg afgelegd, indien het tentamen is beoordeeld met een eindcijfer 6 of hoger. Voor het behalen van een tentamen dient het cijfer van de eindtoets minimaal een 5,0 te zijn en het gewogen gemiddelde minimaal een 5,5.

Leerresultaten

De student kent de belangrijkste concepten op het gebied van supramoleculaire chemie, functionele nanodeeltjes, organische halfgeleiders, circulaire polymeren materialen en oppervlaktes & interfaces
De student kent de voornaamste toepassingsgebieden van deze concepten
De student leert deze concepten toe te passen om wetenschappelijke artikelen over deze onderwerpen te begrijpen en te beoordelen

Voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van TU Eindhoven.

Aanbod

 • Startdatum

  5 februari 2024

  • Einddatum
   7 april 2024
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Eindhoven
  • Voertaal
   Engels
  • Inschrijven tussen
   15 nov 00:00 - 7 jan 2024
  De inschrijving begint over één dag
Dit aanbod is voor studenten van Utrecht University