eduXchange.nl
Het nieuwe aanbod van minoren van Leiden, Delft en Erasmus is begin maart zichtbaar.

MK: I am Utrecht wijk projectOrganization logo: Utrecht University

Over deze cursus

Deze cursus van 7,5 ec is verdeeld over periode 3 en 4! De cursus loopt van februari tot eind juni.

In deze cursus werk je aan een zelfgekozen project in een interdisciplinair team. In co-creatie werk je samen met partners aan een maatschappelijk vraagstuk uit een wijk of uit de stad Utrecht. Dit kan betekenen dat je eerst meedraait op een bestaande locatie van een wijkpartner om je project scherper te kunnen definiëren. Wat je precies gaat doen is context specifiek. Het doel is dat je met bewuste interventies een verandering bereikt richting een gewenst doel om zo een bijdrage te leveren aan de stad waar je studeert. Het uitgangspunt is dat alle deelnemende partijen deel uitmaken van het leerproces dat hierdoor ontstaat.
Het meewerken in een gemeenschap aan een complex vraagstuk kan ertoe leiden dat je beter zich krijgt op ongelijkheid en dat is soms een oncomfortabel positie. Bv. bij het mede opzetten van het welkomhuis in Overvecht werkten studenten met vluchtelingen samen. Het verschil tussen henzelf en de ander was dan soms ook schrijnend, naast leerzaam en verrijkend.


Begeleiding gebeurt door externe partners en UU-docenten. Je past de theorie vanuit je eigen achtergrond toe. Tegelijkertijd zoek je samen naar nieuwe perspectieven die passen bij je project. Dat vraagt soms om creatief en out of the box te denken en om buiten de geijkte paden te lopen.
Bij afsluiting van je project ontvang je een certificaat voor maatschappelijke diensttijd (MDT-certificaat).

Deze cursus maakt deel uit van de Minor Community Engaged Learning - Durven en doen: Verandering maken door Community Engaged Learning

Leerresultaten

In deze cursus ga je:
.. een maatschappelijke project vormgeven en uitvoeren, vanuit eigen waarden en vanuit meerdere en wisselende perspectieven
.. impact maken in de wijk of stad in co-creatie met een interdisciplinair team, met wijkpartners en stakeholders
.. relevante kennis vanuit je eigen en andere disciplines gebruiken in combinatie met de kennis van stakeholders en wijkpartners, om een maatschappelijke uitdaging aan te gaan
.. in een complex vraagstuk je weg vinden door mensen en inzichten te verbinden rondom je vraagstuk en door te communiceren over de verschillen heen
.. belangen van verschillende partijen verkennen en anderen overtuigen van de waarde van je project
.. reflecteren op je ervaringen en je reflecties omzetten in nieuwe acties

Voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  5 februari 2024

  • Einddatum
   19 april 2024
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   30 okt 08:00 - 24 nov 2023
  Inschrijvingsperiode gesloten
Gast inschrijvingen worden rechtstreeks behandeld door Utrecht University