EduXchange.NL

Aangeboren hartafwijkingen

GENMIN28
Health care

About this minor

Het ontstaan, de diagnostiek en behandeling, psychosociale aspecten en wetenschappelijk onderzoek van aangeboren hartafwijkingen: een absolute aanrader voor studenten met specifieke interesse in de (kinder‐)cardiologie of thoraxchirurgie.

Maak kennis met de specialistische zorg voor kinderen en volwassenen met aangeboren hartwijkingen (AHA). Gedurende de minor loop je mee met professionals en leer je door praktijkonderwijs alles van het ontstaan van AHA tot state of art behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

Iedere week zijn er onderwijsdagen met interactieve lessen over een bepaald cardiologisch thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: Kindercardiologie, Cardiologie en Cardio-thoracale chirurgie.

Bovendien bieden we de studenten aan om door middel van het meelopen op verschillende poli’s en in de kliniek meer inzicht te krijgen in de klinische aspecten van de zorg voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen. Ook kunnen de studenten hartkatheterinterventies of hartoperaties bijwonen. Daarnaast organisteren we interactieve cursussen waarbij de student ook zelf aan de slag kan met bijvoorbeeld echocardiografie, (schapen-) harten en hartkatheterisaties. Per afdeling ga je een aantal dagen meelopen met een (kinder)cardioloog of congenitaal hartchirurg.

Iedere week staat in het teken van een bepaald onderwerp. In het blok Kindercardiologie zal de student kennis maken met de praktische gang van zaken en het klinisch programma. We gaan uitgebreid in op de klinische presentatiewijzen van aangeboren hartafwijkingen op verschillende leeftijden.
Bij het blok Cardiologie zal de student kennis maken met epidemiologie, diagnostiek, behandeling en prognose van aangeboren hartafwijkingen en aortapathologie. Bij het blok Cardio-thoracale Chirurgie maakt de student kennis met praktische aspecten van hartchirurgie bij aangeboren hartafwijkingen.

In de tweede week maken de studenten in groepjes van 2 a 3 een keuze voor een onderwerp om een sytematische review over te schrijven onder begeleiding van een (kinder-)cardioloog of onderzoeker. Deze opdracht wordt gepresenteerd in een bijeenkomst die tijdens de laatste week zal plaatsvinden. Tevens is er een digitaal tentamen op de laatste dag van de minor.

Learning outcomes

Na deze minor kan de student:

 • het ontstaan, de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking beschrijven en actief gebruiken om veel voorkomende problemen door aangeboren hartafwijkingen te herkennen;
 • de psychosociale aspecten benoemen van het hebben van (een kind met) een aangeboren hartafwijking, inclusief de effecten op sporten en zwangerschap, benoemen en begrijpen;
 • een goede wetenschappelijke vraagstelling voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen opzetten, die aansluit bij het onderzoek in het Erasmus MC.

Good to know

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geïnteresseerde studenten Klinische Technologie van de TU Delft.
Vereist is een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • Interactieve werkgroepen.

 • Zelfstudie opdrachten.

 • Bed-side teaching.

 • Review maken / presenteren.

 • Deelname / observatie van (poli-)klinische activiteiten.

 • Praktische cursussen (echocardiografie, ‘chirurgische vaardigheden’, hartkatheterisatie simulator training)(facultatief)

Onderwijsmateriaal

 • Boek: Lissauer, Carrol. Illustrated textbook of paediatrics, sixth edition. Elsevier 2021. Chapters Genetics and Cardiac disorders
 • Achtergrondliteratuur wordt via Canvas beschikbaar gesteld, alsmede presentaties van docenten;
 • Daarnaast worden 2 cardiochirurgische online boeken gebruikt via CTSNet.
 • Klinisch beeldmateriaal: ECG’s, echocardiografie, MRI, hartkatheterisatie beelden/ ‐ verslagen;
 • Bed-side teaching: opgenomen en poliklinische patiënten.

Wijze van tentaminering
De Minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit twee delen:

 • Digitaal tentamen (gesloten en open vragen);

 • Beoordeling systematische review en presentatie.

Beide delen dienen afzonderlijk met minimaal een 5.5 te worden afgesloten.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit en kunnen als zodanig meewegen in het vaststellen van het eindcijfer. Feedback op het tentamen krijgen de studenten door een formeel bericht waarin het eindcijfer wordt gecommuniceerd. Op aanvraag kan een bijeenkomst worden georganiseerd om het tentamen en de beoordeling van het review uitgebreider te bespreken.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt bepaald op:

Digitaal tentamen 50%
Review 40%
Presentatie 10%

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
  Only one day to enrol
These offerings are valid for students of Erasmus University