EduXchange.NL

Dood en Letsel: voorkomen, vergoeden en vergelden

RMIN03
Law

About this minor

Ontdek tijdens deze minor de complexe wereld van dood en letsel; een verbredende discussie ingegeven door de praktijk vanuit de perspectieven Vergoeden, Vergelden, Voorkomen.

Ben je klaar voor een uitdagende discussie over de dilemma’s met betrekking tot het vergoeden, vergelden en voorkomen van dood en letsel? Schrijf je dan in voor de minor Dood en Letsel.
Niet echt een gezellig onderwerp: dood en letsel. Toch vormt het onderwerp in veel opzichten een belangrijke uitdaging voor het recht en voor vele andere takken van wetenschap, waaronder (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen. In deze minor worden inzichten uit verschillende wetenschappen en de praktijk belicht en samengebracht. Het centrale onderwerp, dood en letsel, wordt behandeld vanuit drie perspectieven: Vergoeden, Vergelden en Voorkomen.

In deze verbredende minor wordt het thema dood en letsel vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder het recht, maar ook de (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen) benaderd. Verschillende (gast)docenten, die werkzaam zijn in de praktijk, laten hun licht hierover schijnen. De studenten worden uitgedaagd om te discussiëren over de uitdagende dilemma’s op het gebied van dood en letsel en het vergoeden, vergelden en voorkomen daarvan.

Learning outcomes

 • Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergoeden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
 • Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergelden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
 • Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het voorkomen van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
 • Relevante rechtsregels op casus over dood en letsel toepassen.

Good to know

 • Deze minor is met name interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, ethische en maatschappelijke dimensies van dood, letsel en gezondheid en de achterliggende maatschappelijke vraagstukken.
 • Er wordt geen opleiding specifieke voorkennis vereist. Wel dient men een passieve beheersing van het Engels te hebben aangezien enkele voorgeschreven teksten in het Engels zijn geschreven.
 • De minor is overwegend juridisch ingestoken. Een juridische (voor)opleiding is echter niet vereist. Voor niet-juristen worden aanvullende werkcolleges georganiseerd voor een introductie in het recht.
 • Let op! Voor het (fysiek gegeven) onderwijs van de minor geldt een aanwezigheidsplicht. Ook het inleveren van de schriftelijke opdrachten en deelnemen aan de discussieopdracht is verplicht.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

Gemiddeld vindt twee keer per week een hoorcollege plaats. De hoorcolleges duren twee of vier uur. Daarnaast moeten gedurende het vak twee schriftelijke opdrachten ingeleverd worden. Studenten nemen daarnaast deel aan een (kleine) discussieopdracht. Het onderwijs vindt overdag plaats tijdens twee vaste onderwijsdagen (maandag en donderdag).

Gastdocenten zullen een belangrijk deel van de colleges verzorgen (te denken valt aan advocaten, rechters, artsen, onderzoekers, rekenaars, overheid, verzekeraars e.d.).

Onderwijsmateriaal
De tentamenstof beslaat hetgeen is behandeld tijdens de colleges en de voorgeschreven literatuur. De literatuur wordt ofwel beschikbaar gesteld via Canvas ofwel indirect via één van de databanken van de universiteit. Naast een wettenbundel, hoeft u geen syllabus of boek(en) te kopen.

Wijze van tentaminering

 • Een openboektentamen, waarbij het tentamen in twee delen uiteen zal vallen: een tussentoets en een eindtoets.
 • In de tussentoets (vijfde onderwijsweek) worden meerdere (naar verwachting drie) gerichte vragen gesteld. Het tentamen duurt één uur De stof voor de tussentoets omvat alle verplichte literatuur van de eerste vier weken.
 • De eindtoets, die plaatsvindt in de tiende onderwijsweek, is ook een openboektentamen waarbij verschillende (naar verwachting zeven) gerichte vragen worden gesteld. De stof voor de eindtoets omvat alle verplichte literatuur. De eindtoets duurt twee uur.
 • De herkansing vindt plaats in de herkansingsperiode.

Samenstelling cijfer

De tussentoets weegt voor 30% mee in het eindcijfer en de eindtoets voor 70%. Het cijfer voor de tussentoets is géén credit, maar een onderdeel van het tentamen en het blijft dus niet behouden voor opvolgende toetsen (ook niet voor de herkansing!).

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
These offerings are valid for students of Erasmus University