EduXchange.NL

Interne geneeskunde: van symptoom naar diagnose

GENMIN08
Health care

About this minor

Interne geneeskunde is de hoeksteen van de geneeskunde. Gedegen kennis hiervan is voor iedere arts essentieel. De interne geneeskunde zal zich in deze minor in de volle breedte presenteren. Hierbij zullen wij de verschillende ziektebeelden vanuit de patiëntenpresentatie benaderen. Door de benadering vanuit de symptomen van de patiënt wordt klinisch denken benadrukt en zal de patiënt ook in het onderwijs centraal staan. Het onderwijs wordt met name gegeven door clinici.

Tijdens deze minor zal een goed beeld ontstaan van de omvang van het vakgebied van de interne geneeskunde en word je de gelegenheid geboden om patiënten met klachten op gebied van de interne geneeskunde te benaderen. Hierbij zal het gebruik van anamnese en lichamelijk onderzoek centraal staan. Maar ook het gebruik van rationele aanvullende diagnostiek en therapie zal ruim aan bod komen. Naast de differentiaties binnen de interne geneeskunde zullen ook aanpalende specialismes aan bod komen. Verder is er ruime mogelijkheid om mee te lopen in de kliniek, uiteraard onder voorbehoud van de situatie rondom Corona te zijner tijd. Dit vereist een interactieve, gemotiveerde en professionele houding, immers, in de kliniek ziet een patiënt het verschil niet tussen een student en een arts.

Learning outcomes

 • Je leert vanuit de presentatie van de patiënt de waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek.
 • Je leert een zinvolle differentiaal diagnose te maken en bepaalt de verdere diagnostische stappen. Door deze benadering zal je leren waarom de interne geneeskunde als moedervak ook in de moderne, hoog gespecialiseerde geneeskunde essentieel is.
 • Je leert verder te kijken dan één orgaan. Ook het brede spectrum aan therapeutische interventies, van reanimatie tot bijvoorbeeld monoklonale antistoffen, komt aan de orde.
 • Je werkt aan verdere ontwikkeling van een professionele houding ten tijde van colleges en klinische activiteiten.

Good to know

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten Geneeskunde.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Bij deze minor wordt gebruikt gemaakt van verschillende onderwijsvormen zoals:

 • Hoorcollege, werkcollege en workshops, digitaal indien nodig
 • Bedside teaching in kleine groepjes met inachtneming van corona regels
 • Patiëntpresentaties
 • Bijwonen refereerbesprekingen
 • Bijwonen grote visites
 • Begeleidingssessies schriftelijk product
 • Oefenen klinisch redeneren

Meeloop mogelijkheden zoals bijv. bij endoscopie, polikliniek, dialyse en longfunctie, zover mogelijk gezien corona beperkingen. Onderwijsmateriaal
De gebruikte onderwijsmaterialen zijn sterk afhankelijk van de verschillende onderwijsvormen die worden geboden. Presentaties die worden gegeven worden beschikbaar gesteld. Onderwijsvormen zullen gekenmerkt zijn door het interactieve karakter met de docent danwel patiënt.

Wijze van tentaminering

De eindbeoordeling bestaat uit 4 onderdelen:

 • Een eindtentamen
 • Een schriftelijk product
 • Een eindpresentatie over dit schriftelijk product
 • Beoordeling professioneel functioneren
 • De eindpresentatie en het schriftelijk product worden door groepjes van 3 studenten gemaakt. Het schriftelijk product omvat een literatuursearch en bevat het kritisch beoordelen van deze literatuur. De onderwerpen worden door een tutor begeleid.

Afsluitend volgt het schriftelijk tentamen bestaande uit open en gesloten vragen.Voor het succesvol afronden van de minor dient de student tenminste 8 extra activiteiten te hebben gevolgd, en een voldoende op alle 4 afzonderlijke onderdelen van de minor hebben behaald

Samenstelling eindcijfer
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten. Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van het schriftelijk tentamen (40%), de presentatie (25%) , het schriftelijk product (25%) en het professioneel functioneren (10%).

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  Currently no more seats available
These offerings are valid for students of Erasmus University