EduXchange.NL

Legal Technology

RMIN17
Law

About this minor

In deze minor ga je kennismaken met de manier waarop technologie (legal tech) bezig is het juridische beroep en jouw toekomstige werkveld te veranderen. We kijken vooral naar verschillende toepassingen van AI voor bijvoorbeeld het maken van besluiten of het opstellen van contracten. Je ontwikkelt een kritisch-constructieve houding waarbij je de risico’s en invloeden van AI op het juridische beroep doorgrondt en tegelijk een actieve bijdrage kunt leveren aan de verdere ontwikkeling van verantwoorde technologische innovaties in het juridische beroep.

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

De minor heeft een theoretisch en een praktisch onderdeel. In het theoretische onderdeel ontwikkel je een kritische houding tot legal tech. In het praktische onderdeel werk je met een groep aan de ontwikkeling van een daadwerkelijke legal tech oplossing in de sociale advocatuur.

De minor is gericht op (VMO) rechtenstudenten, studenten criminologie en studenten fiscaal recht. De minor zal je inleiden op wat legal tech is, welke ethische en juridische vragen het oproept en ook hoe je het op een verantwoorde manier kunt gebruiken. Via de minor krijg je een goede inkijk in een ontwikkeling die nu al bezig is jouw toekomstige werkveld ingrijpend te veranderen.

De minor heeft een theoretisch spoor waarin je kennis maakt met de geschiedenis, ethiek, het recht en de praktische werking van legal tech. Daarnaast werk je in groepen aan de ontwikkeling van een legal tech oplossing voor een probleem dat in de praktijk speelt. Bij het ontwikkelen van de oplossing volg je een vorm van (legal) design thinking – dat is een ontwerpmethode voor het ontwikkelen van juridische innovaties.

Het onderwijs bestaat uit een mix van expert presentaties, werkcolleges en clinics. Er is een start- en een slotbijeenkomst met de stakeholders. Op een tweetal momenten kun je feedback ontvangen van stakeholders op de oplossing en er is een technisch begeleidingsteam dat feedback geeft op de praktische haalbaarheid van de oplossing.

Er zijn drie tentamens. Het eerste tentamen is een essay waarin je aan de hand van casus uit de praktijk reflecteert op de ethische, juridische en praktische kanten van een specifieke legal tech oplossing. Het tweede tentamen is de presentatie van jullie oplossing aan een jury. Dit doe je met de groep. Het derde tentamens is een groepswerk waarin je de verschillende technische, ethische en juridische aspecten beschrijft van jullie oplossing.

Learning outcomes

De student kan na afloop van de minor:

 • Verschillende toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI) en andere kerntechnologieën zoals blockchain in de juridische beroepsuitoefening herkennen en de juridisch relevante werking daarvan beschrijven.
 • Identificeren wat de impact is van technologische ontwikkelingen en ontwerpoplossingen op fundamentele ethische en juridische uitgangspunten en hierop reflecteren.
 • Kritisch reflecteren op de positie van de jurist ten opzichte van disruptieve technologische ontwikkelingen en hoe deze de plaats van de jurist wijzigen.
 • De effecten van verschillende technologische toepassingen op het professioneel handelen in togaberoepen en magistratuur herkennen en hierop kritisch reflecteren.
 • Beschrijven op welke manier ethische, juridische en rechtstatelijke uitgangspunten het ontwerp en inpassing van Legal Tech kunnen begeleiden.
 • In samenwerking met anderen een reëel probleem ten aanzien van access-to-justice in kaart brengen en de mogelijke [technologische] oplossingen aandragen met behulp van design thinking.

Good to know

 • Een deel van de minor is een groepswerk waarin een legal tech oplossing ontworpen moeten worden voor een daadwerkelijk probleem.
 • In de minor wordt gewerkt met design thinking, een ontwerpproces voor de ontwikkeling van innovaties.
 • Er is een aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten: startbijeenkomst, expert presentaties, werkcolleges, design clinics.
 • Er wordt peer review gedaan op sommige opdrachten.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Start- en slotbijeenkomst met externe stakeholders t.b.v. introductie en eindpresentatie van de ontwerpoplossing.

 • Expert Presentaties (8)
 • Werkcolleges (7)
 • Clinics (8)
 • Tussentijdse bijeenkomst (1)
 • Facultatief spreekuur met docent of experts (1)

Onderwijsmateriaal

De literatuur is een mix van jurisprudentie, academische rapporten, artikelen en actueel-engagerende literatuur. Voorbeeelden:

 • Richard Susskind, Tomorrows Lawyers, Oxford University Press, Oxford (2013)
 • Algemene Rekenkamer, Aandacht voor algoritmes (rapport), Den Haag: Algemene Rekenkamer 2021
 • Rechtbank den Haag, 05-02-20120, ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (SyRI)
 • Bart Custers & Frans de Leeuw (2017), ‘Legal Big data: toepassingen voor de rechtspraktijk en juridisch onderzoek’, NJB, 1854 (34), p. 2449 – 2456.

Wijze van tentaminering en samenstelling cijfer

 • Take-home tentamen I: technologisch, ethisch en juridisch kader [ leerdoel 1-5, 50% ]

 • Presentatie voorlopige ontwerpoplossing, actieve participatie [leerdoel 7, 10% ]

 • Take-home tentamen II: Uitwerking Definitief (functioneel) Ontwerp voor een juridische technologie [40% ]

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
These offerings are valid for students of Erasmus University