EduXchange.NL

Orgaantransplantatie: pushing the limits

GENMIN17
Health care

About this minor

Ben je geïnteresseerd in innovatieve zorg en technieken die buiten de gebaande paden gaan? Deze minor brengt alle disciplines samen in de wereldwijde ontwikkelingen en uitdagingen van orgaantransplantatie. Orgaantransplantatie is een jong en innovatief vakgebied. Vanuit verschillende disciplines wordt nauw samen gewerkt om orgaantransplantaties tot een succes te maken. Immunologische uitdagingen, vernieuwingen op het gebied van regeneratie en tissue engineering, orgaantekorten, levende donatie en orgaanhandel vragen een eigen invalshoek en expertise. Dit maakt de transplantatiegeneeskunde tot een dynamisch, uitdagend en multidisciplinair vakgebied.

In deze verdiepende minor worden verschillende aspecten van transplantatie belicht vanuit de interne geneeskunde, chirurgie, het experimentele laboratorium, de immunologie, medische ethiek en medische psychologie. Je leert de basis rondom het zorgpad voor transplantatie van hart, long, nier, lever en pancreas. Ook innovaties op het gebied van chirurgische technieken, anonieme donatie, transplantatie door de bloedgroep heen, verbeterde medicatie en bevordering van therapietrouw komen aan bod.
Je komt in aanraking met nieuwe technieken die de grenzen van orgaantransplantaties verleggen zoals orgaanpreservatie met machineperfusie en het kweken van nieuwe organen uit stamcellen. De allocatie van organen, criteria voor levende donatie, betaalde donatie, orgaanhandel en het gebruik van sociale media werpen ethische dilemma’s op die interactief zullen worden behandeld.
In deze minor is een buitenlandstage van 2 weken opgenomen waarbij je kunt meekijken in de kliniek, polikliniek, OK en eventueel het laboratorium van een internationaal gerenommeerd transplantatiecentrum in Europa. Deze stage kan ook in het Erasmus MC gelopen worden.

Learning outcomes

Na afloop van de minor kan de student:
• De meest voorkomende indicaties en chirurgische principes van orgaantransplantaties benoemen;
• De meest voorkomende medicamenteuze anti-afstotingsbehandelingen beschrijven;
• De immunologische mechanismen die van belang zijn bij orgaantransplantaties begrijpen en deze plaatsen in het kader van verschillende allocatie- en donatieprogramma’s;
• Uitleggen wat de medische en psychologische aspecten van transplantatie en levende donatie zijn en manieren beschrijven om deze in kaart te brengen (big data) en te verbeteren;
• De prevalentie, voorspellers en consequenties van therapietrouw beschrijven;
• Een overzicht geven van nieuwe technieken van orgaanpreservatie en regeneratie;
• Ethische afwegingen maken bij verschillende vormen van donatie (donatie bij leven, altruïsche donatie, orgaanhandel, donormatch via sociale media etc.).
• Een systematic review schrijven.

Good to know

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geïnteresseerde studenten Klinische Technologie en Biomedische Wetenschappen.
Opgelet!

 • Dit is een minor met een buitenlandstage. De deadline voor inschrijving van de minor Orgaantransplantatie is daarom vroeg, meld je dus aan voor 16 april 2024 aan!
 • Aanvullende eis: invullen van het webformulier via de volgende link: (volgt nog)
 • De verplichte kick-off meeting voor de buitenlandstage wordt in de eerste helft van mei 2024 gehouden; eind april word je hierover bericht.
 • Tijdens de periode van de buitenlandstage (week 6 en 7) kunnen er geen hertentamens gemaakt worden.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • Interactieve werkcolleges en patiëntendemonstraties (ong. 15 uur per week)

 • Stage van 2 weken in een transplantatiecentrum in het buitenland of in het Erasmus MC (ovb van ontwikkelingen rondom COVID)

 • Schrijven van een systematische review over een transplantatie gerelateerd onderwerp, met een presentatie van de resultaten

 • Schrijven van een klinische casus of bespreken van een topic aan de hand van de ervaringen tijdens de (buitenland)stage

 • Bijwonen van donaties en transplantaties op de OK en meelopen met spreekuren (ovb van ontwikkelingen rondom COVID)

 • Zelfstudie: bestuderen literatuur, voorbereidingen van het review en de presentatie

Onderwijsmateriaal
Voor een aantal colleges worden artikelen ter voorbereiding op onze digitale leeromgeving Cradeq geplaatst.
De presentaties die tijdens de colleges worden gebruikt, worden ook op geplaatst op Cradeq evenals een oefententamen en informatie over het Systematic Review.

Tentaminering
De minor heeft een afsluitend digitaal tentamen welke bestaat uit een combinatie van open en meerkeuze vragen. Daarnaast tellen het review en de presentatie hierover mee in de beoordeling van het eindcijfer.

Er wordt een gewogen gemiddelde bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:
• Tentamen: 50%
• Schriftelijk product: systematic review 25%
• Presentatie systematic review: 25%
Alle afzonderlijke onderdelen dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  Yes
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   31 January 2025
  • Term *
   Block MINOR2
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
These offerings are valid for students of Erasmus University