EduXchange.NL

Spoedeisende Geneeskunde

GENMIN102
Health care

About this minor

Leer over de eerste opvang, diagnostiek en stabilisatie van acuut zieke patiënten, jong en oud.

Waaruit bestaat de eerste opvang van een patiënt op de eerste hulp? Hoe beoordeel je een patiënt en hoe stabiliseer je een patiënt? Hoe denken SEH-artsen? Hoe zorgen we ervoor dat dit allemaal zo veilig mogelijk gebeurt voor de patiënt?

Tijdens deze minor verdiep je je in de spoedeisende geneeskunde aan de hand van deze onderwerpen:

 1. De opvang van acuut zieke, ongedifferentieerde patiënten, zowel kinderen als volwassenen.
 2. De organisatie van de acute zorgketen.
 3. Patiëntveiligheid in acute zorg; hoe nemen artsen beslissingen en wat is daar allemaal van invloed op?

Hoe communiceer je in acute situaties op een efficiënte manier en hoe communiceer je in teamverband?Deze verdieping bestaat uit veel interactief onderwijs en simulatie trainingen, thuis studeren ter voorbereiding is noodzakelijk. Ben jij die zelfstandige, actieve en kritische student? Dan is deze minor voor jou!

MODULE 1: DE ACUTE ZORGKETEN (1 week)

 • Hoe werkt het systeem van acute zorg in Nederland?
 • Prehospitale zorg: ambulancedienst, meldkamer, huisartsenpost, straatartsen, triage,
 • en rampengeneeskunde
 • Hoe denkt een SEH arts in tegenstelling tot de klassieke manier van denken

MODULE 2: DE ONGEDIFFERENTIEERDE PATIËNT: TREAT WHILE YOU DIAGNOSE (7 weken)

 • De ongedifferentieerde patiënt: syncope, POB, reanimatie, pijnstilling
 • De verwarde patiënt: acute psychiatrie, acute neurologie, intoxicaties
 • De zieke patiënt: hypotensie, buikpijn, dyspnoe
 • De trauma patient: primary survey, secundary survey
 • Out of the ED-box: outdoor medicine, intoxicaties, koorts uit de tropen, event medicine
 • Spoed echografie
 • Speciale populaties op de SEH: Pediatrie: herkenning en eerste opvang van het acuut zieke kind (2 weken) en Ouderen en zwangeren op de SEH
 • Meelopen op een SEH in Nederland, met een opdracht (1 week)

MODULE 3: PATIËNTVEILIGHEID (1 week)

 • Hoe denken en beslissen dokters
 • Hoe ontstaan fouten en hoe ga je er mee om?
 • Teamwork, hoe doe je dat?
 • Communicatie, consult vraag, patiënt presenteren, documenteren, politie op de SEH, omgaan met agressie.

Learning outcomes

Na het deelnemen aan deze minor heeft de student inzicht in:

 • de organisatie van het acute zorgstelsel in Nederland, zowel pre- als hospitaal
 • hoe de organisatie van de acute zorg is ingeval van een ramp
 • de verschillende triage methoden en de flow van de patiënt door het systeem
 • de denk en werkwijze van SEH artsen

Na het deelnemen aan deze minor beheerst de student:

 • de eerste opvang, stabilisatie en diagnostiek van de ongedifferentieerde patiënt (ABCDE methodiek)
 • basis trauma opvang (beginselen ATLS) voor volwassenen en kinderen
 • reanimatie van volwassenen en kind (beginselen ALS en APLS)
 • de herkenning en eerste opvang van een acuut ziek kind
 • het uitvoeren van een E-FAST en kent de basis van spoed echografie

De student weet na het volgen van deze minor:

 • hoe beslissingen worden genomen door artsen (critical decision making)
 • wat patiëntveiligheid is en kan dit gebruiken om kritisch naar situaties te kijken
 • hoe teams efficiënt en veilig werken
 • efficiënt en veilig communiceren in de acute zorg

Good to know

 • Deze verdiepende minor staat open voor studenten Geneeskunde en Klinische Technologie (max 2 studenten) in hun 3de jaar van de bachelorfase
 • Aanwezigheid is verplicht bij de lessen en trainingen.
 • Je gaat een week meelopen op een SEH, hiervoor word je ingeroosterd. Diensten kunnen in het weekeinde of door de week vallen; ook zal je een of meerdere avonddiensten meelopen. Deze SEH’s kunnen in Rotterdam, Capelle, Delft, Den Haag, Dordrecht of Goes zijn.
 • Ook een bezoek aan de meldkamer zal in de avond plaats vinden, waarschijnlijk in de eerste week!

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Belangrijk is dat veel zelfstudie van de studenten wordt gevraagd. Hierbij maken we naast de gebruikelijke studiematerialen veel gebruik van online lesmateriaal. Ook het zelf destilleren van belangrijke stof uit een grote hoeveelheid informatie wordt van je verwacht. Er zullen weinig lectures worden gegeven. Wel zijn er veel responsie-colleges, workshops en scenario trainingen (2 - 4 uur per week). Deze zijn alleen zinvol bij een gedegen voorbereiding. Daarnaast zijn er bijzondere les vormen zoals: “ the Random Patient Simulator”, fact checken in de bioscoop, spellen zoals: “Casino Abdominale”, het “Triage bord spel” en “Toxicologie puzzel”. CRM training zal o.a. plaatsvinden in een Escape room.

Je gaat 3 diensten meelopen op een SEH.

Tijdens de lessen en het meelopen wordt actieve participatie van de studenten verwacht.

Onderwijsmateriaal
Aan de hand van de syllabus word je verwezen naar al het leermateriaal. Dit kunnen artikelen zijn, maar vaak ook online leermateriaal zoals podcast, vodcast, blogs, E-learning, serious gaming, apps.
Er wordt ook van je verwacht dat je zelf materiaal gaat zoeken online en dit op waarde weet te schatten.

Tentaminering
Toetsing bestaat uit vier onderdelen:

 • Een casus toets in groep (van 3 studenten) (40%)
 • Scenario toets (individueel): praktische toets waarbij je een casus van een acuut zieke patiënt krijgt welke je moet opvangen. Je wordt beoordeeld op klinische en niet klinische (communicatie, teamwerk) vaardigheden. (30%)
 • Beoordeling review/CAT: in duo’s of trio’s werk je een probleem uit aan de hand van recente literatuur. De uitwerking van dit probleem wordt schriftelijk gedaan in de vorm van een review/CAT. De presentatie wordt gedaan in de vorm van een podcast/vodcast. Het review wordt beoordeeld op inhoud. De podcast wordt beoordeeld op hoe kritisch het onderwerp bekeken is en hoe het gepresenteerd wordt aan je collega’s (begrijpelijk en onderhoudend). (beoordeling 20% en presentatie 5%)
 • Beoordeling professionaliteit: dit gebeurt aan de hand van aanwezigheid, actieve deelname tijdens lessen en stage deelname. (5%)

Alle onderdelen moeten met een voldoende (5,5 of hoger) worden afgerond.

Samenstelling eindcijfer
Casus toets: 40%
Scenario toets: 30%
Beoordeling CAT/Review: 25%
Professionaliteit: 5%

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of Erasmus University