EduXchange.NL
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Politiek: Conflict & Consensus

Behaviour and society

About this minor

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de vakken Inleiding Internationale Politiek, Nationale Politiek 1 en Comparative Analysis of Political Systems.

Inleidende vakken:

  • Inleiding Internationale Politiek (5 EC) (Leiden)
  • Nationale Politiek 1 (5 EC) (Leiden)
  • Politieke Psychologie (5 EC) (Leiden)

Verdiepend vakken:

  • Debating Political Institutions (10 EC) (Leiden)
  • Comparative Analysis of Political Systems (5 EC) (The Hague)

Good to know

Link to more information

  • Credits
    ECTS 30
If anything remains unclear, please check the FAQ of Leiden University.
There are currently no offerings available for students of Erasmus University