Anesthesiologie en intensive care

GENMIN19
Health care

About this minor

How to keep your patient alive?! In deze minor leer je hoe je een patient in leven kunt houden die acuut ziek is of onder anesthesie.

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

Iedere dokter komt ooit in aanraking met een acuut zieke patiënt. Dit komt niet aan bod tijdens het curriculum, maar wil je deze kunst ook beheersen zodat je nooit meer zenuwachtig wordt van een acute situatie en zodat de overlevingskansen van je patiënten stijgen, kies dan voor deze minor!
Als anesthesioloog en intensivist heb je te maken met een zeer diverse patiëntengroep, van de jongste neonaat tot de hoogbejaarde patiënt, en bij de meest uiteenlopende aandoeningen: van ernstig trauma tot diepe sepsis, van hersenletsel tot levensbedreigend hartfalen.

Tijdens deze minor loop je mee met

 • de anesthesioloog op de OK, SEH, PACU en op de preoperatieve poli
 • de anesthesioloog tijdens de dienst
 • de intensivist tijdens visites op de intensive care: volwassenen en kinderen

Je leert

 • hoe patiënten worden bewaakt op de operatiekamer en IC
 • De basis van de anesthesie en verschillende vormen van anesthesie
 • Anesthesie bij patienten met verschillende co-morbiditeiten
 • hoe een Mobiel Medisch Team werkt en wanneer deze wordt ingezet
 • een patient in shock te herkennen en kunt de behandeling starten passend bij het type shock
 • hoe je een beademing longprotectief instelt voor de gezonde en zieke long
 • de mechanismen van leverfalen en neurologisch falen op de Intensive Care
 • een fictieve patient (simulatiepop) te stabiliseren door middel van simulatietraining en klinisch redeneren

Je krijgt simulatie onderwijs in

 • Luchtwegmanagement: masker-ballon beademing, Larynxmasker, intuberen
 • ALS/BLS
 • Beademen, circulatie en shock
 • Stabilisatie van de vitaal bedreigde patient

Learning outcomes

Na afloop van deze minor kan de student:

 • Met behulp van zijn kennis van fysiologie en farmacologie de perioperatieve geneeskunde bij verschillende patiënt categorieën beschrijven
 • De fysiologie, diagnose en behandeling beschrijven van shock, coma, leverfalen en respiratoir falen bij patiënten op de ICU.
 • De kenmerken van acute geneeskunde en de traumaopvang benoemen.
 • De fysiologie toelichten die ten grondslag ligt aan postoperatieve pijn en de behandeling ervan.
 • Middels simulatieonderwijs zich bekwamen in luchtwegmanagement, ABCDE stabilisatie en reanimatie.

Good to know

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor 3e jaars studenten Geneeskunde en Klinische Technologie.
 • Er is plek voor maximaal 4 studenten Klinische Technologie.
 • Deze minor is minder geschikt voor studenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 • De student zal voldoende kennis moeten hebben van de basisvakken. De kennis van fysiologie en farmacologie zal zich verdiepen en kan in de praktijk worden toepast en getoetst.
 • De student moet eigen initiatief tonen en zijn theoretische kennis in de praktijk willen toepassen.
 • Voor al het onderwijs geldt een aanwezigheidsverplichting.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen:
De minor Anesthesiologie en Intensive care bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs, een zelfstudieopdracht en praktijkoriëntaties.

De hoorcolleges (HC)
Deze zullen aan alle studenten gezamenlijk gegeven worden. De colleges zullen verzorgd worden door docenten van de afdelingen anesthesiologie en intensive care. Er wordt een actieve deelname van de studenten verwacht.

Vaardigheidsonderwijs (VO)
In het skillslab zullen de studenten m.b.v. simulator diverse scenario’s behandelen. De student zal tevens onderricht krijgen in luchtwegmanagement en reanimatie.
Op de IC wordt d.m.v. simulatie casuïstiek aangeboden die die week aan bod zijn gekomen.

Zelfstudieopdracht (ZSO)
De student zal een CAT (Critically Appraised Topic) over een intensive care of anesthesiologisch onderwerp schrijven en deze middels een PowerPoint presentatie aan de groep presenteren aan het einde van de minor.
In de eerste week worden hiervoor de onderwerpen voorgesteld.

Onderwijsmateriaal
Onderwijs materiaal staat op Canvas en bestaat uit voorbereidende lesstof (kan zijn online videomateriaal, artikelen e.d.), de hand-outs van de colleges, eventueel aangevuld met artikelen.
Extra boeken aanschaffen door de student zelf is niet nodig.

Wijze van tentaminering
Examinering tijdens deze minor bestaat uit 4 delen:

 • Deel 1: Schriftelijk tentamen bestaande uit een anesthesiologie deel en intensive care gedeelte (elk vakgebied maakt 50% van de toets). Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 2: Simulatie examen waarbij de je op een pop een scenario tot een goed einde moet brengen. Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 3: Schrijven van een CAT. Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 4: Presentatie van de CAT aan de groep. Dit deel vormt 10% van het eindcijfer.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor is als volgt samengesteld:
Tentamen 60% --> 30% simulatie, 30% schriftelijk (helft IC, helft anesthesie)
Schrijfftelijk product --> 30%, CAT, 10% presentatie.
Alle toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  Currently no more seats available
These offerings are valid for students of TU Delft