Cardiovasculaire ziekten (geannuleerd)

GENMIN100
Health care

About this minor

Helaas is deze minor geannuleerd voor collegejaar 2024-2025. Je kunt je niet voor deze minor inschrijven.

Cardiovasculaire ziekten kenmerken zich wereldwijd als één van de belangrijkste doodsoorzaken. Belangrijke aandoeningen zijn het hartinfarct, hartfalen, beroerte en arterieel vaatlijden. De laatste decennia is er een grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Aan deze vooruitgang hebben de verschillende afdelingen die in deze minor participeren een actieve bijdrage geleverd.

Met kleinschalig onderwijs en via rechtstreeks contact op de werkvloer kom je tijdens deze minor in aanraking met een veelheid aan ziektebeelden en diagnostische technieken binnen het cardiovasculaire vakgebied. Daarnaast kun je kennismaken met het brede scala aan behandelingsopties. Je loopt stage op klinische afdelingen, ondersteunende afdelingen (o.a. imaging) en de interventie afdeling (waar je operaties en invasieve interventies kunt bijwonen). Dit geeft een mooie en relevante inkijk in de behandelingsmogelijkheden van dit moment.

Houd je van wetenschappelijk onderzoek? Het cardiovasculaire onderzoek van het Erasmus MC behoort tot de wereldtop. Ook hiervan zullen we een tipje van de sluier lichten. Je kunt zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wie weet kun je er in de toekomst zelf ook nog een steentje aan bijdragen!

Learning outcomes

Na afloop van de minor kan de student:

 • De meest voorkomende cardiovasculaire ziektebeelden, inclusief hun pathofysiologie, kenmerkende symptomen en klinische uitingsvormen herkennen en beschrijven;
 • De achtergronden, klinische toepassing (indicatiestelling) en interpretatie van de belangrijkste diagnostische onderzoeken benoemen. Dit betreft in ieder geval ECG, echocardiografie, inspanningsonderzoek, myocardperfusie scintigrafie (middels isotopen), CT en MRI onderzoek;
 • De belangrijkste therapeutische opties benoemen, passend bij de verschillende ziektebeelden, inclusief de bijwerkingen en lange termijn uitkomsten;
 • Het voorkomen van de belangrijkste cardiovasculaire hartziekten beschrijven, en hun impact op de individuele patiënt, op zijn of haar omgeving en maatschappij;
 • Belangrijke toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied aangeven.

Good to know

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Geneeskunde van het Erasmus MC.
Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit. Aanwezigheid is een vereiste voor het verkrijgen van een eindcijfer.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Iedere week zijn er twee onderwijsmiddagen met kleinschalige, interactieve lessen over een bepaald cardiovasculair thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: cardiologie, vasculaire geneeskunde, neurologie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, nucleaire geneeskunde, en vaatchirurgie. Er is tijdens de lessen veel ruimte voor het stellen van vragen.

Bovendien bieden we de studenten aan om door middel van stages meer inzicht te krijgen in de klinische aspecten van de zorg voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Deze stages nemen 1 a 2 dagen per week in beslag. Deze stages vinden plaats door roulatie van individuele studenten over de verschillende klinische, interventie en poliklinische afdelingen die deelnemen (bovengenoemd). Ook hier is dus veel ruimte voor direct contact met experts en het stellen van vragen aan hen.

Ten slotte schrijven de studenten in groepjes van 2-3 een (systematische) review en presenteren hiervan de resultaten.
In week 1 maken de studenten in groepjes van 2-3 ten behoeve hiervan een keuze voor een onderwerp. De groepjes worden begeleid door een klinisch of wetenschappelijk staflid. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die tijdens de laatste week zal plaatsvinden: zowel scriptie als presentatie vormen onderdeel van de toetsing.

Tevens is er een digitaal tentamen op de laatste dag van de minor.

Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit. Aanwezigheid is een vereiste voor het verkrijgen van een eindcijfer. Onderwijsmateriaal

 • Geselecteerde delen m.b.t. cardiovasculaire ziekten uit Kumar and Clark’s Clinical Medicine
 • ABC van de Cardiologie. Deckers JW.
 • Neurologie. Hijdra, Koudstaal en Roos.
 • Geselecteerde PubMed artikelen
 • (Dia-) presentaties van de onderwijsmiddagen

Wijze van tentaminering
De minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit drie delen:

 • Digitaal tentamen (gesloten en open vragen)
 • Scriptie (systematic review) over het gekozen onderwerp
 • Presentatie van het onderwerp

Alle delen dienen afzonderlijk met minimaal een 5.5 te worden afgesloten.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het tentamen, voor 40% door de scriptie, voor 10% door de presentatie. Aanwezigheid bij de onderwijsmiddagen en stages is een vereiste om een eindcijfer te verkrijgen. Alle onderdelen dienen minimaal afgerond te zijn met een 5,5.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of TU Delft