Hoofdzaken van het hoofd-halsgebied

GENMIN04
Health care

About this minor

Klinische, diagnostische en chirurgische aspecten van het hoofd-hals gebied. Deze minor is geschikt voor jou indien je interesse hebt in de traumatologie, oncologie, aangeboren afwijkingen en de esthetische aspecten van het complexe en boeiende hoofd-halsgebied én wanneer jij een doener bent met chirurgische interesse!

Gedurende 10 weken maak je in deze minor kennis met het brede spectrum aan pathologie van het complexe hoofd-hals gebied. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is uitgebreide anatomische en functionele kennis noodzakelijk. De minor is sterk praktijk-georiënteerd: je maakt je in deze periode chirurgische basisvaardigheden eigen en je draait intensief mee met de kliniek, de spreekuren, en de operatiekamers.

Je krijgt onderwijs van specialisten van de disciplines werkzaam in het hoofd-halsgebied en leert het belang van de multidisciplinaire betrokkenheid van deze specialismen bij de zorg voor de aangeboren en verworven afwijkingen van dit gebied. Betrokken disciplines zijn o.a.:

 • Dermatologie
 • KNO
 • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
 • Neurochirurgie
 • Oogheelkunde
 • Plastische en reconstructieve chirurgie

De minor kan opgedeeld worden in 3 delen:

Basis:

 • Embryologie, anatomie, pathologie en klinische diagnostiek met bezoek Anatomisch museum Leiden
 • Praktische vaardigheden: snij en hecht- vaardigheden - Skillslab
 • Voorbereiding scriptie en presentatie

Verdieping

 • Aangeboren afwijkingen/schisis/ craniofaciaal
 • Oncologie/reconstructieve chirurgie
 • Traumatologie/ orbitachirurgie
 • Bezoek aan OK’s en poli’s

Toetsing

 • Scriptie en mondelinge presentatie
 • Digitaal tentamen

Learning outcomes

 • De embryologie, anatomie en functie van het hoofd-hals gebied benoemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de correcte medische terminologie
 • Bij een patiënt met klachten in het hoofd-hals gebied een anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek verrichten, een differentiaaldiagnose opstellen, en een voorstel doen voor verdere diagnostiek en behandeling
 • Chirurgische basisvaardigheden verrichten zoals: hechten, toedienen van lokaal anesthesie, correcte peri-operatieve hygiëne, zo mogelijk assisteren tijdens operaties
 • Het belang en de organisatie van multidisciplinaire zorg toelichten
 • De verschillende meest voorkomende aangeboren en verworven afwijkingen van het hoofd-hals gebied diagnosticeren, de noodzakelijk aanvullende diagnostiek indiceren en de eventuele behandeling benoemen
 • Op basis van literatuuronderzoek een casus/ziektebeeld zelfstandig uitwerken en mondeling en schriftelijk presenteren in de Engelse taal

Good to know

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geïntereseerde KT studenten.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.
 • Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • Colleges en cursussen
 • Anatomiepractica, inclusief bezoek aan het anatomisch museum in Leiden
 • Literatuuronderzoek/ het schrijven van een scriptie
 • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren
 • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, schrijven van de scriptie (in totaal ca. 15 uur per week)
 • Snijzaal en werken in het Skillslab.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden. Wijze van tentaminering
De toetsing van deze minor bestaat uit vijf onderdelen:

 • Professioneel gedrag

 • Op tijd aanwezig zijn, volgens afspraak werken, kennis van zaken tonen, aftekenlijst OK/poli-bezoek inleveren

 • Een anatomische toets

 • Een digitaal tentamen

 • Het tentamen bestaat uit open en gesloten vragen en toetst zowel kennis als inzicht

 • Het schrijven van een scriptie op basis van literatuuronderzoek

 • Een mondelinge presentie van de scriptie.

Er wordt per twee studenten gewerkt aan een scriptie over een gerelateerd onderwerp. Deze scriptie vormt de basis voor een wetenschappelijke presentatie in week 9-10.

Samenstelling eindcijfer

 • Digitaal tentamen (meerkeuze en open vragen): 50% van het eindcijfer.
 • Scriptie met mondelinge verdediging (presentatie): 25% van het eindcijfer.
 • Anatomietoets: 25% van het eindcijfer.

IK
Alle afzonderlijke toets onderdelen dienen met een voldoende (5.5 of meer) te worden afgesloten.

Stage dagen op de polikliniek en op OK dienen vervuld te zijn.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
These offerings are valid for students of TU Delft