eduXchange.nl

Hoogtepunten uit de PsychologieOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Altijd al beter willen begrijpen waarom mensen doen wat ze doen? Maak kennis met de psychologie!
In deze minor maak je kennnis met de psychologie: een wetenschappelijke discipline die probeert gedrag, gedachten en gevoelens van mensen te begrijpen, te verklaren en te voorspellen. Kennis van de psychologie is relevant voor alle disciplines waarin mensen de hoofdrol spelen. Maar het kan je ook helpen jezelf beter te begrijpen. De psychologie is een wetenschappelijke discipline die probeert het gedrag, de gedachten, gevoelens en drijfveren van mensen te begrijpen, te verklaren en te voorspellen. Na deze minor Hoogtepunten uit de psychologie zul je beter begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Meer begrip van menselijk gedrag kan buitengewoon relevant zijn voor alle disciplines waar mensen de hoofdrol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de economie, de rechtspraak, de bedrijfskunde, de politicologie, maar ook in de bouwkunde of de ICT. We hopen dat de kennis die je in deze minor op doet van toegevoegde waarde is voor je huidige studie. Maar we hopen vooral dat je door meer kennis van de psychologie ook meer kennis van jezelf krijgt.
De psychologie is een enorm vakgebied. Natuurlijk kunnen we in het tijdsbestek van één minor niet alle belangrijke psychologische inzichten de revue laten passeren. Daarom hebben we een selectie gemaakt van een aantal van de meest tot de verbeelding sprekende theorieën en ontdekkingen. Deze komen onder andere voort uit de sociale psychologie, de persoonlijkheidsleer, de biologische psychologie en de klinische psychologie.

Learning outcomes

Na afronding van deze minor heeft de student basale kennis van een aantal belangrijke psychologische theorieën uit de volgende subdisciplines:

 • De sociale psychologie
 • Persoonlijkheidsleer
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Klinische psychologie

Verder maakt de student kennis met verschillende vormen van psychologisch (wetenschappelijk) onderzoek.
Door de werkvorm van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) leert de student:

 • In kleine groepen met studenten uit verschillende disciplines psychologische problemen te analyseren
 • Uit deze probleemanalyse relevante (persoonlijke) leerdoelen te formuleren
 • Nieuwe inzichten en kennis terug te koppelen in een multidisciplinair team
 • Te reflecteren op zijn/haar eigen functioneren

De minor probeert de student aan te zetten om op basis van psychologische theorieën te reflecteren op zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Probleem Gestuurd Onderwijs
Werkgroepbijeenkomsten
Colleges

Onderwijsmateriaal
Basisboeken en artikelen (Engelstalig) beschikbaar in universiteitsbibliotheek, studielandschap of online
Kennisclips, weblectures (digitaal)

Wijze van tentaminering
Afsluitende kennistoets (multiple choice) of verslag.

Samenstelling eindcijfer
Eindcijfer van de kennistoets of van verslag.

Good to know

 • De minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar de literatuur is Engelstalig.
 • Er wordt gewerkt in kleine teams. Studenten zijn van elkaars input en bijdragen afhankelijk. Daarom is aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Additional information

 • Code
  MIN-FSWP01
 • Theme
  Behaviour and society
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of TU Delft