eduXchange.nl

OpvoedvraagstukkenOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Leer over de diversiteit aan gezinsontwikkelingen (bijvoorbeeld samengestelde gezinnen) en gezinscontexten (bijvoorbeeld adoptiegezinnen) en welke invloeden deze hebben op opvoeding, opgroeien en welzijn.
Binnen de minor Opvoedvraagstukken (voorheen: Minor Gezinnen van nu) bestuderen we opgroeien en opvoeden. Binnen deze minor leer je over actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor diverse en grootstedelijke context. Je leert over de diversiteit aan gezinsontwikkelingen (bijvoorbeeld samengestelde gezinnen) en gezinscontexten (bijvoorbeeld adoptiegezinnen) en welke invloeden deze hebben op opvoeding, opgroeien en welzijn. De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien speelt een cruciale rol bij hun ontwikkeling. Zij begeven zich in verschillende opvoedcontexten, zoals het gezin, de kinderopvang, de school en de buurt waarin zij opgroeien. Ook omgevingen waarin kinderen en jongeren zelf niet direct participeren, zoals het werk van ouders en de schoolklas van een broer, zijn van invloed op hun ontwikkeling, evenals wetgeving, cultuur en geloof. Historische ontwikkelingen, zoals technologische vooruitgang of een veranderende sociaaleconomische omgeving, kunnen de omgeving van kinderen en jongeren veranderen. Door het bestuderen van de context kunnen we uitspraken doen over optimale opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Binnen deze minor leer je de belangrijkste theoretische en conceptuele modellen over opvoeden en opgroeien toe te passen op actuele maatschappelijke pedagogische vraagstukken.

Learning outcomes

 • Beschrijven van de belangrijkste pedagogische stromingen door de eeuwen heen;
 • Beschrijven van demografische ontwikkelingen van diverse gezinscontexten, gezinsontwikkelingen en opvoedcontexten;
 • Kritisch beschouwen van de invloed van verschillende gezinscontexten en diverse gezinsontwikkelingen op de ontwikkeling van kinderen/ jongeren en opvoeding door en welzijn van ouder/opvoeder(s);
 • Inzicht in alledaagse, actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor vraagstukken in de diverse en grootstedelijke context;
 • Toepassen van theoretische modellen en concepten gericht op opvoeding, ontwikkeling en interventie;
 • Kritisch beschouwen van de effectiviteit van beschikbare jeugd- en gezinsinterventies en de werkzame elementen hierbinnen.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Colleges gecombineerd met kleinschalig, activerend onderwijs.

Onderwijsmateriaal
Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.

Wijze van tentaminering
De toetsing van de minor Opvoedvraagstukken bestaat uit een MC-toets met vragen over de leerdoelen en over de collegestof.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt gevormd door de score op de MC-toets. Het cijfer op de toets dient voldoende (5.5 of hoger) te zijn.

Good to know

In de minor Opvoedvraagstukken worden actuele pedagogische vraagstukken bestudeerd vanuit een wetenschappelijk perspectief. Kennis over en ervaring in statistiek en het bestuderen en evalueren van Engelse-talige (review)artikelen is een pre, maar geen vereiste. Binnen de minor maken we gebruik van colleges en kleinschalig, activerend onderwijs. Er is geen aanwezigheidsplicht, maar als je aanwezig bent, ben je inhoudelijk goed voorbereid en doe je actief mee.

Studenten die onze minor met succes afronden en voldoen aan de Methoden en Technieken en SPSS-eis kunnen na het behalen van hun WO Bachelor (Sociale Wetenschappen of aanverwante richting) rechtstreeks instromen in de master Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving. Zie voor toelatingseisen master ook https://www.eur.nl/master/opvoedvraagstukken-een-diverse-samenleving/toelating.

Additional information

 • Code
  MINFSWE003
 • Theme
  Behaviour and society
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of TU Delft