eduXchange.nl

Pathologie van Lever, Alvleesklier en Galwegen: Multidisciplinaire zorg door Chirurgie en MDLOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Een verdieping op het scheidsvlak van MDL en Chirurgie, toegespitst op hepatopancreaticobiliaire ziekten en levertransplantatie. Door het volgen van patiënten zie je het hele scala aan ziektebeelden, diagnostiek, behandeling en relevant wetenschappelijk onderzoek van de lever, pancreas en galwegen (ofwel hepatopancreaticobiliaire ziekten, afgekort HPB) voorbij komen. Dit varieert van patiënten met pancreascarcinoom en galwegziekten tot levercirrose, acuut leverfalen en levertransplantatie.
Door middel van verdiepende colleges, patiëntdemonstraties, literatuuronderzoek, practica en meelopen met spreekuren, interventies en operaties maak je kennis met alle aspecten binnen dit vakgebied.

Deze minor is onmisbaar voor iedere student die interesse heeft in het aandachtsgebied hepatopancreaticobiliaire ziekten van de MDL en/of hepatopancreaticobiliare chirurgie! Deze verdiepende minor biedt de student de mogelijkheid zich op het scheidsvlak van Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en Chirurgie, te verdiepen in klinische en wetenschappelijke aspecten van aandoeningen van lever, alvleesklier en galwegen. Diverse ziektebeelden en behandelmogelijkheden zullen aan bod komen.

De zorg voor deze patiënten is georganiseerd via een Academic Center of Excellence(ACE) waarin de afdelingen MDL en Chirurgie zich hebben verenigd. In de zorg trekken beide afdelingen gezamenlijk op, ondersteund door afdelingen zoals Radiologie, Virologie, Infectieziekten, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie. In deze minor zal de student ook in aanraking komen met deze specialismen.

In de minor is er een wekelijkse wetenschappelijke dag waarin gediscussieerd kan worden over de huidige klinische ontwikkelingen en de lopende onderzoekslijnen. Deze combinatie van zorg en onderzoek geeft inzicht in de manier waarop vragen uit de zorg vertaald worden naar wetenschappelijk onderzoek en hoe deze uitkomsten zich weer vertalen naar de klinische praktijk.

Learning outcomes

Na het volgen van deze minor kan en/ of kent de student

 • de embryologie, anatomie en fysiologie van de lever, pancreas en galwegen en kan hierdoor de etiologie van gerelateerde ziektebeelden begrijpen en verklaren.
 • de epidemiologie, klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste hepatopancreaticobiliare ziektebeelden noemen.
 • vanuit diverse perspectieven (medisch, ethisch, fysiek en mentaal) de impact van diverse ziektebeelden op de individuele patiënt beschrijven.
 • de organisatie van multidisciplinaire zorg beschrijven en het belang ervan binnen hepatopancreaticobiliaire aandoeningen aangeven.
 • een systematische of beschrijvende review schrijven over een actuele vraagstelling binnen een van de onderzoeksthema’s en dit mondeling presenteren.
 • de speerpunten van het actuele wetenschappelijk onderzoek binnen het Academic Center of Excellence van de hepatopancreaticobiliare ziekten en levertransplantatie van het Erasmus MC.
 • de vergoeding en financiering van zorg in dit vakgebied beschrijven

Uiteindelijk zullen als aanvulling op deze leerdoelen nog specifiekere leerdoelen per themaweek gedefinieerd worden.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • Colleges
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Patiëntendemonstraties en livestreams
 • Practica (echografie, pathologie, minimaal invasieve pancreaschirurgie)
 • Bedside teaching in kleine groepjes
 • Multidisciplinaire patiënten besprekingen (op indeling)
 • Meekijken op OK, endoscopie afdeling en polikliniek
 • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, e-learning module maken, systematische review schrijven en presentatie maken

Onderwijsmateriaal

 • Verwijzingen naar relevante overzichtsartikelen en belangrijke studies op CANVAS

 • Zelfstandige literatuurstudie voor de verdiepingsdag op vrijdag en voor het schrijven van het systematische of beschrijvende review

 • E-learning modules

 • Collegestof (Presentaties)

Wijze van tentaminering
De eindbeoordeling bestaat uit 3 onderdelen:

 • Digitaal tentamen bestaande uit open en meerkeuze vragen (50% van het eindcijfer)
 • Systematische of beschrijvende review in 2-3 tallen geschreven (40% van het eindcijfer)
 • Presentatie van het review aan de gehele groep tijdens een minisymposium. Tevens zal elk groepje studenten het SR van een andere groep beoordelen en kritische vragen stellen tijdens de presentaties. Ook dit zal worden meegewogen in het eindcijfer. (10% van het eindcijfer)

Good to know

 • De minor is toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten Geneeskunde en (maximaal 5) Klinische Technologie.
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Additional information

 • Code
  GENMIN108
 • Theme
  Health care
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of TU Delft