eduXchange.nl

Mobiliteit & TransportOrganization logo: Delft University of Technology

About this minor

Hoe kom je zonder transport ’s ochtends op tijd op de TU Delft? Dagelijks verplaatsen miljoenen mensen zich naar hun werk, de winkel, bezoek, het sportcentrum of cafe. En nog veel meer pakketjes en containers gaan de hele wereld over. In deze minor leer je over de grootse mobiliteit van reizigers en goederen, hoe dat allemaal mogelijk wordt gemaakt met vervoermiddelen en infrastructuur, maar ook welke effecten dat heeft voor bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, onveiligheid, milieu en de economie en welke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen er liggen.

Learning outcomes

De minor behandelt het brede terrein van enerzijds mobiliteit van reizigers en goederen en anderzijds het transportsysteem wat dat mogelijk maakt. Je leert over verplaatsingspatronen van individuen en huishoudens en bedrijven, hoe dat samenhangt met de ruimtelijke ordening van een stad of regio en hoe dat door de jaren heen verandert of misschien juist wel heel stabiel blijkt. Je leert over hoe transportsystemen functioneren als complexe netwerken van een veelheid aan vervoermiddelen en vervoersdiensten. Je leert over het ontwerp van verkeersinfrastructuur en het managen van verkeersstromen, zowel voor conventionele vervoerswijzen zoals fiets, auto, bus, tram, trein, binnenvaart maar ook als het gaat over nieuwe vormen van transport zoals deel scooters, automatische shuttles en elektrische voertuigen. Je leert over hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan op het gebied van mobiliteit en transport en de trends en uitdagingen daarin. En je leert om zelf te analyseren wat de effecten zijn van casussen en beleid in de praktijk.

Teaching method and examination

Colleges, ontwerpproject, onderzoeksproject, seminars, case studies

Bekijk een gedetailleerder overzicht aan vakinformatie, activiteiten en studiebelasting op https://www.studyguide.tudelft.nl/.

Good to know

De aanmelding van deze thematische minor gaat op volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid. Wie het eerst komt, het eerst maalt. (geen loting).

Deelnemende instellingen Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Student aan de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam?
Bekijk of je toelaatbaar bent, met jouw bachelorsopleiding, tot deze en andere minoren op https://www.tudelft.nl/minor

Student aan een andere onderwijsinstelling?
Externe studenten kunnen zich niet via EduXchange aanmelden. Als je geïnteresseerd bent in deze minor, lees dan eerst de hele registratieprocedure door op https://www.tudelft.nl/minor

Voor vakinformatie ga je naar de TU Delft study guide.
Kijk voor aanvullende minorinformatie op de TU Delft minor pagina.

Additional information

 • Code
  CT-MI-234
 • Theme
  Technology
 • Credits
  ECTS 30
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of TU Delft.

Offering(s)

 • Start date

  1 september 2022

  • Ends
   31 augustus 2023
  • Term *
   Block JAAR
  • Location
   Delft
  • Instruction language
   Dutch
 • Start date

  4 september 2023

  • Ends
   11 februari 2024
  • Term *
   Block MIN N S1
  • Location
   Delft
  • Instruction language
   Dutch
These offerings are valid for students of TU Delft