eduXchange.nl

Politiek: Conflict & ConsensusOrganization logo: Leiden University

About this minor

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de vakken Inleiding Internationale Politiek, Nationale Politiek 1 en Comparative Analysis of Political Systems.

Inleidende vakken:

 • Inleiding Internationale Politiek (5 EC) (Leiden)
 • Nationale Politiek 1 (5 EC) (Leiden)
 • Politieke Psychologie (5 EC) (Leiden)

Verdiepend vakken:

 • Debating Political Institutions (10 EC) (Leiden)
 • Comparative Analysis of Political Systems (5 EC) (The Hague)

Learning outcomes

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

 • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).
 • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.
 • de selectieve en intentionele functies van aandacht bij het integreren van losse stukjes binnenkomende informatie tot een begrijpelijk en bewust geheel; de wijze waarop aandacht ongewenste gedachten en handelingen remt en ons beperkt bij het tegelijkertijd werken aan verschillende taken (multi-tasking) en de manier waarop aandacht interacteert met onze emoties, cognities en gedrag.
 • de werking van ons bewustzijn, zowel vanuit filosofisch als vanuit psychologisch perspectief. Het gaat daarbij o.a. om de vraag of we een vrije wil hebben, hoe we dromen en out-of-body ervaringen kunnen verklaren en hoe drugs bewustzijnstoestanden beïnvloeden.
 • de mate waarin aandacht, bewustzijn en gedrag niet alleen worden gestuurd door rationele overwegingen, maar ook door emoties.
 • de historische onderzoeksperspectieven van waaruit vragen worden beantwoord als: Hoe beïnvloeden ratio en affect elkaar? Zijn emotionele keuzes altijd slechter dan rationele keuzes?
 • kunstmatige intelligentie, een specifieke toepassing van kennis over neuro-cognitie. Kennis over de manier waarop neuronen samenwerken in neurale netwerken levert bruikbare inzichten op bij het ontwikkelen van technologie, robots en (neuro)prothesen.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat cognitief psychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Good to know

Additional information

 • Code
  6000MPCCN
 • Theme
  Behaviour and society
 • Credits
  ECTS 30
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Leiden University.

Offering(s)

 • Start date

  4 september 2023

  • Ends
   2 februari 2024
  • Term *
   Minor semester 1
  • Location
   Leiden
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   16 May, 13:00 - 15 Jul 2023
These offerings are valid for students of TU Delft