Tweedetaalverwerving

5000M2ETVN
Language and culture

About this minor

De minor tweedetaalverwerving kent twee tracks:

 • Onderzoeksvariant
 • Taalvaardigheidsvariant (te kiezen uit Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Turks)

De eerste track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van tweedetaalverwerving en zich willen bekwamen als onderzoeker in dit interdisciplinaire vakgebied.

De tweede track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het leren van een tweede taal, en dat leren parallel zelf willen ondervinden door taalvaardigheidsvakken te volgen voor een (nieuwe) vreemde taal.

In beide tracks komen de volgende vragen aan bod: Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? Studenten nemen in beide tracks kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen en onderzoeken eenmalig een taalonderwijspraktijk waarin zij kennis over (zin en onzin van) taalonderwijs toepassen.

Bij de onderzoeksvariant volgen zij bovendien vakken die nodig zijn voor beter begrip van het onderzoek in het vakgebied.

Bij de taalvaardigheidsvariant combineren de studenten de inhoudelijke vakken over tweedetaalverwerving met een set taalvaardigheidsvakken van één taal (te kiezen uit - wanneer rooster-technisch mogelijk: Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Turks).

Opbouw

Beide tracks binnen de minor Tweedetaalverwerving zijn opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In beide tracks krijgen de deelnemers in het inleidende vak een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervings-processen. Ook volgen de deelnemers voor beide tracks in het tweede semester twee verdiepende werkcolleges over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervings-onderzoek.

Voor de onderzoeksvariant wordt bij twee aparte vakken dieper ingegaan op de sociolinguïstische (eerste semester) en psycholinguïstische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. Daarnaast wordt er in het eerste semester bij het college Statistics aandacht geschonken aan methode en analyse van taalwetenschappelijk onderzoek.

Voor de taalvaardigheidsvariant kiezen de deelnemers uit de aangeboden talen (afhankelijk van rooster-technische mogelijkheden zijn dat Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Turks) en volgen binnen die taal 10 EC (eerste semester) en 5 EC (tweede semester) aan taalvaardigheidsvakken. Beide varianten bieden een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Good to know

Voor studenten die alleen in het eerste semester mogelijkheid hebben een minor te volgen, is er de volgende optie om 15 EC op het gebied van tweedetaalverwerving te kiezen:

Voor meer informatie over vakken en keuzeruimte binnen de minor gebruik de link bij aanvullende informatie

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Leiden University.

Offering(s)

 • Start date

  1 September 2024

  • Ends
   5 July 2025
  • Term *
   Minor academic year
  • Location
   Leiden
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Delft