eduXchange.nl

Anesthesiologie en intensive careOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

How to keep your patient alive?! Je maakt kennis met twee specialisaties waarvan je in de opleiding weinig hoort. Echter, beide specialismen worden als eerste betrokken bij noodsituaties en bij de ernstig zieke patiënt.

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

In deze minor leer je hoe je een patiënt in leven kunt houden die acuut ziek is of onder algehele anesthesie. Iedere dokter komt ooit in aanraking met een acuut zieke patiënt. Dit komt niet aan bod tijdens het curriculum, maar wil je deze kunst ook beheersen zodat je nooit meer zenuwachtig wordt van een acute situatie en zodat de overlevingskansen van je patiënten stijgen, kies dan voor deze minor!
Als anesthesioloog en intensivist heb je te maken met een zeer diverse patiëntengroep, van de jongste neonaat tot de hoogbejaarde patiënt, en bij de meest uiteenlopende aandoeningen: van ernstig trauma tot diepe sepsis, van hersenletsel tot levensbedreigend hartfalen.

Tijdens deze minor loop je mee met

 • de anesthesioloog op de OK, SEH, PACU en trauma opvang en op de preoperatieve poli
 • de anesthesioloog tijdens de dienst
 • de intensivist tijdens visites op de intensive care: volwassenen en kinderen

Je leert

 • hoe patiënten worden bewaakt op de operatiekamer en IC

 • De basis van de anesthesie en verschillende vormen van anesthesie

 • Anesthesie bij patienten met verschillende co-morbiditeiten

 • hoe een Mobiel Medisch Team werkt en wanneer deze wordt ingezet

 • wanneer je als arts moet stoppen met een behandeling

 • hoe je communiceert met patiënt en familie

Je krijgt simulatie onderwijs in

 • Luchtwegmanagement: masker-ballon beademing, Larynxmasker, intuberen
 • beademen
 • traumaopvang
 • het geven van anesthesie
 • circulatie en shock
 • het toepassen van orgaanvervangende therapie op de IC

Learning outcomes

Na afloop van deze minor kan de student:

 • Met behulp van zijn kennis van fysiologie en farmacologie de perioperatieve geneeskunde bij verschillende patiënt categorieën beschrijven
 • De fysiologie, diagnose en behandeling beschrijven van shock, coma, leverfalen en respiratoir falen bij patiënten op de ICU.
 • De kenmerken van acute geneeskunde en de traumaopvang benoemen.
 • De fysiologie toelichten die ten grondslag ligt aan postoperatieve pijn en de behandeling ervan.
 • Middels simulatieonderwijs zich bekwamen in luchtwegmanagement, ABCDE stabilisatie en reanimatie.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen:
De minor Anesthesiologie en Intensive care bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs, een zelfstudieopdracht en praktijkoriëntaties.

De hoorcolleges (HC)
Deze zullen aan alle studenten gezamenlijk gegeven worden. De colleges zullen verzorgd worden door docenten van de afdelingen anesthesiologie en intensive care. Er wordt een actieve deelname van de studenten verwacht.

Vaardigheidsonderwijs (VO)
In het skillslab zullen de studenten m.b.v. simulator diverse scenario’s behandelen. De student zal tevens onderricht krijgen in luchtwegmanagement en reanimatie.
Op de IC wordt d.m.v. simulatie casuïstiek aangeboden die die week aan bod zijn gekomen.

Zelfstudieopdracht (ZSO)
De student zal een CAT (Critically Appraised Topic) over een intensive care of anesthesiologisch onderwerp schrijven en deze middels een PowerPoint presentatie aan de groep presenteren aan het einde van de minor.
In de eerste week worden hiervoor de onderwerpen voorgesteld.

Onderwijsmateriaal
Onderwijs materiaal staat op Canvas en bestaat uit voorbereidende lesstof (kan zijn online videomateriaal, artikelen e.d.), de hand-outs van de colleges, eventueel aangevuld met artikelen.
Extra boeken aanschaffen door de student zelf is niet nodig.

Wijze van tentaminering
Examinering tijdens deze minor bestaat uit 4 delen:

 • Deel 1: Schriftelijk tentamen bestaande uit een anesthesiologie deel en intensive care gedeelte (elk vakgebied maakt 50% van de toets). Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 2: Simulatie examen waarbij de je op een pop een scenario tot een goed einde moet brengen. Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 3: Schrijven van een CAT. Dit deelt vormt 30% van het eindcijfer.
 • Deel 4: Presentatie van de CAT aan de groep

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor is als volgt samengesteld:
Tentamen 60% --> 30% simulatie, 30% schriftelijk (helft IC, helft anesthesie)
Schrijfftelijk product --> 30%, CAT, 10% presentatie.
Alle toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Good to know

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor 3e jaars studenten Geneeskunde en Klinische Technologie.
 • Er is plek voor maximaal 4 studenten Klinische Technologie.
 • Deze minor is minder geschikt voor studenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 • De student zal voldoende kennis moeten hebben van de basisvakken. De kennis van fysiologie en farmacologie zal zich verdiepen en kan in de praktijk worden toepast en getoetst.
 • De student moet eigen initiatief tonen en zijn theoretische kennis in de praktijk willen toepassen.
 • Voor al het onderwijs geldt een aanwezigheidsverplichting.

Additional information

 • Code
  GENMIN19
 • Theme
  Health care
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of Leiden University