EduXchange.NL

Toxic

GENMIN112
Health care

About this minor

Een zelf samengestelde reis in de wereld van geneesmiddelontwikkeling, bijwerkingen en toxicologie: van de ontwikkeling van een geneesmiddel, beoordeling van de veiligheid, op de markt treding, naar registratie van bijwerkingen, en toxiciteit. Er is ruimte om een eigen leerpad te kiezen: 50% bestaat uit een vast deel met vastgestelde leerdoelen en een eindtentamen, de andere 50% is adaptief en kies jij je eigen leerdoelen.

“Elk medicijn is gif, het komt op de dosering aan” is een 500 jaar oude quote die tot op de dag van vandaag geldt. Bij elk geneesmiddel is het zoeken naar de balans tussen effectiviteit en toxiciteit. Gemiddeld duurt het tien jaar voordat een medicijn de reis vanaf de eerste ontdekking voltooit. Deze reis begint in een gecontroleerde setting. Maar wie stel je bloot aan de gecontroleerde setting? Daarna volgt de échte wereld. Wat mag het geneesmiddel kosten? Eenmaal op de markt kan het geneesmiddel zich anders gedragen dan in de gecontroleerde setting. Wat doe je dan? Hoe langer de reis duurt, hoe meer kennis over het geneesmiddel aan het licht komt. En tot slot: wat als een te hoge dosis van een geneesmiddel in het lichaam terecht komt en een intoxicatie ontstaat? Wat moet er dan gebeuren? En wat te doen bij intoxicatie van een onbekende stof?
In deze minor maak jij die hele reis in tien weken. Jouw reis volgt de route van de ontwikkeling van een geneesmiddel, beoordeling van de veiligheid, naar registratie van bijwerkingen, en toxiciteit.
Binnen de minor is er verder ruimte om een eigen leerpad te kiezen, d.w.z. 50% bestaat uit een vast deel met vastgestelde leerdoelen en quizzes, de andere 50% is adaptief en kies jij je eigen leerdoelen.
In het gedeelte waarin je je eigen leerpad kiest, maak je de adaptieve opdracht. Hierin is er ruimte om je creativiteit de gang te laten gaan. Van een zelfgekozen geneesmiddel(groep) ga je de bovengenoemde reis uitzoeken en beschrijven, in een vorm die jou het meeste aanspreekt. Denk bij de vorm aan bijvoorbeeld een podcast, documentaire, een website, tijdschrift, of ‘gewoon’ een essay. Je hebt de mogelijkheid om deze opdracht alleen of in duo uit te voeren.

Learning outcomes

Na afloop van deze minor:

 • Weet een student wat de belangrijkste termen zijn in de farmacologie (farmacokinetische processen, farmacodynamiek) en kan de student kenmerken van deze processen benoemen.
 • Kan een student verschillende fasen van geneesmiddelenonderzoek van elkaar onderscheiden (preklinisch, fase I t/m IV), en van elke fase van geneesmiddelenonderzoek drie belangrijke kenmerken noemen, en tevens uitleggen wat het belang is van elk van deze fases.
 • Kan een student vijf verschillen noemen tussen ‘het gedrag’ van geneesmiddelen in de onderzoekssetting ten opzichte van de klinische praktijk, en de gevolgen van deze verschillen uitleggen.
 • Is de student bekend met de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het CBG, de CCMO, de METC, het Lareb, NVIC en het Trimbos Instituut
 • Kan een student het begrip farmacovigilantie in eigen woorden uitleggen, en beredeneren hoe het kan dat een geneesmiddel soms na enkele jaren van de markt wordt teruggetrokken
 • Is de student bekend met de meest voorkomende intoxicaties; zowel met geneesmiddelen als met partydrugs of giftige stoffen (bijvoorbeeld uit de natuur)
 • Kan de student a.d.h.v. klinische verschijnselen beredeneren met welke intoxicatie we te maken hebben, en andersom: a.d.h.v. de eigenschappen van een middel beredeneren welke verschijnselen er kunnen optreden
 • Kan de student bij verschillende typen intoxicaties beredeneren hoe deze te behandelen

Good to know

Deze minor is open voor studenten met een beta-achtergrond of een sterke affiniteit met betawetenschappen.
Uit Leiden-Delft-Erasmus zijn dit de volgende opleidingen: Geneeskunde (EUR en Leiden), Biofarmaceutische Wetenschappen (Leiden), Biomedische Wetenschappen (Leiden), Klinische Technologie (LDE), EUC met medisch profiel, Gezondheidswetenscheppen (EUR), Nanobiologie (EUR)
Voertaal zal Nederlands zijn.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Asynchroon:
Zelfstudie m.b.v. offline en online materiaal: Filmpjes, e-modules, quizzes, boeken, literatuur, documentaires
Deze zelfstudiematerialen zullen adaptief zijn. Mis jij bepaalde kennis? Dan bieden wij extra oefenstof aan. Beheers jij deze kennis al, dan is alleen kort opfrissen noodzakelijk

Synchroon (iedereen op hetzelfde moment):
Documentaires
Discussies
Interactieve werkcolleges
Praktisch verdiepend onderwijs: Een ‘mock METC-vergadering’, de natuur in op zoek naar gif, een kijkje in een laboratorium, een PRAC game

Onderwijsmateriaal

 • Video’s
 • E-modules
 • Wetenschappelijke artikelen
 • Documentaires
 • (online) documenten van CCMO, CBG, Lareb

Zoals eerder genoemd zal een deel van het zelfstudiemateriaal adaptief worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Je maakt een quiz over farmacokinetiek, en de uitkomst van de quiz is dat je de begrippen absorptie en distributie goed beheerst, maar dat je extra materiaal krijgt aangeboden over metabolisme en eliminatie.

Wijze van tentaminering
De adaptieve opdracht zal 50% van het eindcijfer bepalen, dus de “tentaminering” hiervan is een beoordeling van de vorm (30%), de inhoud (40%), en het proces (30%) van je eindproduct (i.e. video, podcast, essay, etc.)

De andere 50% zal over de kernleerstof gaan en wordt bepaald door participatie, groepsopdrachten, en (mini-) toetsen. Het gedachtengoed van programmatisch toetsen zal de komende jaren langzaamaan uitgerold worden binnen deze minor.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  Currently no more seats available
These offerings are valid for students of Leiden University