EduXchange.NL

Ziekten van Lever, Alvleesklier en Galwegen door chirurg en maag-, darm- en leverarts

GENMIN108
Health care

About this minor

Een verdiepende minor op het snijvlak van Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en Chirurgie waarbij je door het volgen van patiënten het hele scala aan ziektebeelden, diagnostiek, behandeling en relevant wetenschappelijk onderzoek van de lever, pancreas en galwegen (ofwel hepatopancreaticobiliaire ziekten, afgekort HPB) voorbij ziet komen. Dit varieert van patiënten met pancreascarcinoom en galwegziekten tot levercirrose, acuut leverfalen en levertransplantatie.
Door middel van verdiepende colleges, patiëntdemonstraties, literatuuronderzoek, practica en meelopen met spreekuren, interventies en operaties maak je kennis met alle aspecten binnen dit vakgebied.

Deze minor is onmisbaar voor iedere student die interesse heeft in het aandachtsgebied hepatopancreaticobiliaire ziekten van de MDL en/of hepatopancreaticobiliare chirurgie!

De zorg voor deze patiënten is georganiseerd via een Academic Center of Excellence(ACE) waarin de afdelingen MDL en Chirurgie zich hebben verenigd. In de zorg trekken beide afdelingen gezamenlijk op, ondersteund door afdelingen zoals Radiologie, Virologie, Infectieziekten, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie. In deze minor zal de student ook in aanraking komen met deze specialismen.

In de minor is er een wekelijkse wetenschappelijke dag waarin gediscussieerd kan worden over de huidige klinische ontwikkelingen en de lopende onderzoekslijnen. Deze combinatie van zorg en onderzoek geeft inzicht in de manier waarop vragen uit de zorg vertaald worden naar wetenschappelijk onderzoek en hoe deze uitkomsten zich weer vertalen naar de klinische praktijk.

Learning outcomes

Na het volgen van deze minor kan en/ of kent de student

 • de embryologie, anatomie en fysiologie van de lever, pancreas en galwegen en kan hierdoor de etiologie van gerelateerde ziektebeelden begrijpen en verklaren.
 • de epidemiologie, klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste hepatopancreaticobiliare ziektebeelden noemen.
 • vanuit diverse perspectieven (medisch, ethisch, fysiek en mentaal) de impact van diverse ziektebeelden op de individuele patiënt beschrijven.
 • de organisatie van multidisciplinaire zorg beschrijven en het belang ervan binnen hepatopancreaticobiliaire aandoeningen aangeven.
 • een critical appraisal of literature (CAL) schrijven over een actuele vraagstelling binnen een van de onderzoeksthema’s en dit mondeling presenteren.
 • de speerpunten van het actuele wetenschappelijk onderzoek binnen het Academic Center of Excellence van de hepatopancreaticobiliare ziekten en levertransplantatie van het Erasmus MC.
 • de vergoeding en financiering van zorg in dit vakgebied beschrijven

Uiteindelijk zullen als aanvulling op deze leerdoelen nog specifiekere leerdoelen per themaweek gedefinieerd worden

Good to know

 • De minor is toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten Geneeskunde en (maximaal 5) Klinische Technologie.
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • Colleges
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Patiëntendemonstraties en livestreams
 • Practica (echografie, pathologie, minimaal invasieve pancreaschirurgie)
 • Bedside teaching in kleine groepjes
 • Multidisciplinaire patiënten besprekingen (op indeling)
 • Meekijken op OK, endoscopie afdeling en polikliniek
 • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, e-learning module maken, critical appraisal of literature schrijven en presentatie maken

Onderwijsmateriaal

 • Verwijzingen naar relevante overzichtsartikelen en belangrijke studies op CANVAS

 • Zelfstandige literatuurstudie voor de verdiepingsdag op vrijdag en voor het schrijven van het systematische of beschrijvende review

 • E-learning modules

 • Collegestof (Presentaties)

Wijze van tentaminering
De eindbeoordeling bestaat uit 3 onderdelen:

 • Digitaal tentamen bestaande uit open en meerkeuze vragen
 • Critical appraisal of literature (CAL) in 2-3 tallen geschreven
 • Presentatie van het review aan de gehele groep tijdens een minisymposium. Tevens zal elke groepje studenten de CAL van een andere groep beoordelen en kritische vragen stellen tijdens de presentaties. Ook dit zal worden meegewogen in het eindcijfer.

Samenstelling eindcijfer

 • Digitaal tentamen (50% van het eindcijfer)

 • Systematisch review (40% van het eindcijfer)

 • Presentatie en discussie (10% van het eindcijfer)

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
  Last day to enroll
These offerings are valid for students of Leiden University