EduXchange.NL

Education

SEC-MI-049
Technology

About this minor

De selectieminor Educatie is bestemd voor alle bachelorstudenten die les willen geven, hun talenten en enthousiasme voor de bètavakken op school willen inzetten en zich serieus willen verdiepen in de theorie achter
leren en onderwijzen.

We geven bij de selectie voorrang aan studenten die een bachelor volgen die verwant is aan het schoolvak waarin zij les willen gaan geven (zie overzicht schoolvakken en verwante bacheloropleidingen). Als je nominaal of bijna nominaal studeert (90 EC van je bachelor behaald bij aanvang van de minor) maak je meer kans bij de selectie. Bedenk wel dat je het schoolvak goed moet beheersen om er les in te kunnen geven. Je loopt namelijk stage in de onderbouw én in de bovenbouw van havo en vwo en in de mavo. Je bent alleen toelaatbaar als deze minor je eerste keuze is.

Beperkte tweedegraads bevoegdheid
Als je de minor met succes hebt afgerond, ontvang je bij het behalen van je bachelordiploma een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid voor jouw vakgebied om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en op het vmbo-tl.
Je bacheloropleiding moet dan wel verwant zijn aan het schoolvak waarin je les wilt geven. Je kiest voor een van de volgende schoolvakken: informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of techniek.

Schoolvakken en aanverwante bacheloropleidingen

Wiskunde

 • Civiele Techniek
 • Electrical Engineering
 • Klinische Technologie
 • Aerospace Engineering
 • Maritieme Techniek
 • Nanobiology
 • Technische Aardwetenschappen
 • Technische Bestuurskunde
 • Technische Informatica
 • Technische Natuurkunde
 • Technische Wiskunde
 • Werktuigbouwkunde

Natuurkunde

 • Civiele Techniek
 • Electrical Engineering
 • Industrieel Ontwerpen
 • Aerospace Engineering
 • Maritieme Techniek
 • Nanobiology
 • Technische Aardwetenschappen
 • Technische Natuurkunde
 • Werktuigbouwkunde

Scheikunde

 • Molecular Science & Technology
 • Life Science & Technology

Informatica

 • Technische Informatica
 • Electrical Engineering
 • Technische Wiskunde

Techniek

 • Bouwkunde
 • Civiele Techniek
 • Electrical Engineering
 • Industrieel Ontwerpen
 • Aerospace Engineering
 • Maritieme Techniek
 • Technische Natuurkunde
 • Werktuigbouwkunde

Er zijn verschillende mogelijkheden om na de minor Educatie een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Je leest over alle opleidingsvarianten op onze website. Op basis van de afgeronde minor krijg je een gedeeltelijke vrijstelling voor de opleiding tot eerstegraadsdocent.

Learning outcomes

Boven de stof staan:

 • kennis van het (school)vak op academisch bachelorniveau

Algemene theoretische onderbouwing:

 • onderwijskunde en algemene didactiek

Aan het schoolvak gekoppelde doceervaardigheden:

 • vakdidactiek

Praktijk:

 • stage/schoolpracticum, ontwikkeling van vaardigheden in de praktijk

Good to know

Kijk op, https://www.tudelft.nl/tnw/studeren/minoren-en-keuzevakken/educatie, voor de tijdlijn die we hanteren voor de minor educatie die betrekking heeft op de selectie en start van de minor en de schoolstage.

Student at Leiden University, TU Delft or Erasmus University Rotterdam?
Check the eligibility matrix to see if your bachelor’s degree programme offers access to this and other minors at https://www.tudelft.nl/minor.

Student at another educational institution?
External students cannot register via EduXchange. Interested in this minor, read the whole registration procedure at https://www.tudelft.nl/minor.

Voor informatie over de vakken kijk je in de TU Delft studiegids.
Voor aanvullende informatie over deze minor kijk je op de TU Delft minorpagina.

Teaching method and examination

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, hoorcolleges en een stage op school.
De minor Educatie is gericht op het Nederlands onderwijs. Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst.
Over je ontwikkeling stel je een portfolio op. Colleges worden zoveel mogelijk gepland op dinsdag, zodat de rest van de week beschikbaar is voor zelfstudie en voor de stage.

Tijdens de minor Educatie volg je voor 30 EC de vakken uit het basisdeel van het beroepsgerichte jaar van de tweejarige lerarenopleiding.

Bekijk een gedetailleerder overzicht aan vakinformatie, activiteiten en studiebelasting op https://www.studyguide.tudelft.nl/.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 30
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  Yes
If anything remains unclear, please check the FAQ of TU Delft.
There are currently no offerings available for students of Leiden University