EduXchange.NL

Chinese Economy and Society

5000MCHESN
Language and culture

About this minor

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.

De minor Chinese Economy and Society staat expliciet open voor studenten vanuit verschillende disciplines en faculteiten met belangstelling voor de Chinese economie, maatschappij en politiek. Het doel van de minor ChES is in de eerste plaats studenten inzicht te verschaffen in de diverse facetten van de Chinese economie en maatschappij aan de hand van diverse thema’s die variëren van de transitie naar een markteconomie, de economische geografie, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, de moderne Chinese geschiedenis, de macro-economie, consumentisme en internationale relaties en handel.

Het programma is met name verbredend voor die studenten die in hun hoofdvakstudie op geen enkele wijze in aanraking komen met studieonderdelen op het terrein van China. Het programma is interdisciplinair omdat docenten vanuit diverse disciplines (economie, politicologie, antropologie, sociologie, recht, internationale relaties) er in samenwerken, maar ook omdat de onderwerpen die aan bod komen niet specifiek aan één discipline zijn gebonden.

Good to know

Deze minor wordt alleen aangeboden als een pakket van 30 EC dat gevolgd kan worden gedurende een geheel academisch jaar, waarbij studenten 15 EC per semester volgen

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Leiden University.

Offering(s)

 • Start date

  1 September 2024

  • Ends
   5 July 2025
  • Term *
   Minor academic year
  • Location
   Leiden
  • Instruction language
   English
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of Leiden University