EduXchange.NL

De (on)rechtvaardige samenleving

6000M0004N
Behaviour and society

About this minor

De interdisciplinaire minor De (on)rechtvaardige samenleving geeft een verdiepende en toegepaste kijk op sociale rechtvaardigheid in Nederland. Dat doen we door het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten en door samen met jou als student actief aan de slag te gaan met concrete maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede en racisme. Reflectie op je eigen positie in de samenleving neemt daarbij een centrale rol in.

Sociale rechtvaardigheid verwijst naar het idee dat ieder mens recht heeft op en toegang heeft tot basisbehoeften zoals individuele vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Hoewel het begrip sociale rechtvaardigheid van oudsher wordt geassocieerd met het socialisme, is het niet meer weg te denken uit het gedachtegoed van onze samenleving en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN). Sociale rechtvaardigheid is al jaren onderwerp van menig politiek en maatschappelijk debat, meer recent vaak in grimmige zin waarin steeds minder ruimte is voor nuance en dialoog. Ook in universiteiten loopt het debat over sociale rechtvaardigheid in de academische context soms hoog op. Vaak is daarbij maar weinig ruimte voor echte verdieping. Deze interdisciplinaire minor biedt een verdiepende kijk op theorie, onderzoek en praktijk (in verleden, heden en toekomst) rondom sociale rechtvaardigheid in Nederland. In de minor komen uiteenlopende stemmen en stromingen aan bod, zowel in het lesmateriaal als in het docententeam met gastsprekers van buiten de universiteit en vanuit verschillende ideologische windhoeken. Discussies met en de actieve bijdrage van studenten nemen daarbij een belangrijke plek in. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor leren door doen: het verbinden van theorie en praktijk door zelf aan de slag te gaan in de samenleving en de verworven kennis in te zetten met en voor mensen, groepen of organisaties die daar baat bij kunnen hebben. Hierbij vormt actieve reflectie op de eigen opvoeding, academische vorming en maatschappelijke positie een belangrijk onderdeel.

Good to know

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden
 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden

Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl. Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich inschrijven voor de minor via eduXchange vanaf 15 mei, 13:00 u. t/m 4 juli 2024.

Deze minor biedt de mogelijkheid om 15EC te volgen. Meld je aan voor deze minor en neem contact op met de contactpersoon van de minor.

Required prior knowledge

Deze Nederlandstalige minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke en praktische kant van sociale rechtvaardigheid in de Nederlandse context. De minor is bovendien geschikt voor studenten die het leuk en leerzaam vinden om de handen uit de mouwen te steken en de verworven kennis in te zetten ten gunste van gemarginaliseerde groepen. Deze minor is in het bijzonder interessant voor studenten uit de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en van Governance and Global Affairs, maar alle studenten zijn welkom. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal (minimum niveau: B2) is nodig om aan de minor deel te kunnen nemen aangezien zowel het onderwijs als de opdrachten in het Nederlands zijn. De minor is alleen toegankelijk voor BA studenten die hun propedeuse hebben behaald. Hbo-studenten kunnen vooralsnog niet deelnemen aan deze minor.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 30
 • Level
  bachelor
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Leiden University.

Offering(s)

 • Start date

  1 September 2024

  • Ends
   2 February 2025
  • Term *
   Minor semester 1
  • Location
   Den Haag
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of Leiden University