Applied Cognitive Psychology

200300075

About this course

Aan de orde komen de relevante theorieën over bijvoorbeeld aandacht en waarneming, steeds met de nadruk op hun relevantie voor praktische problemen zoals die zich overal voordoen in onze vaak zo getechnologiseerde maatschappij. Ook komt aan de orde wat de belangrijkste daarbij behorende onderzoeksmethoden en technieken zijn, zoals fouten- en ongevallenanalyse, of het meten van mentale belasting. De toepassingsgebieden variëren van veilig cockpit design, verkeersveiligheid, apparatuurontwerp, tot verbetering van hulpmiddelen voor ouderen of visueel gehandicapten enz.. Daarnaast worden er, om inzicht te krijgen in de mogelijke toepassingen van de cognitieve psychologie en het type werk waar een toegepast cognitief psycholoog zich mee bezig kan houden, gastcolleges door mensen uit het werkveld gegeven en 1 of 2 excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld TNO en Philips Research.
Aspecten van academische vorming
Schriftelijk tentamen
Vaardigheden in academisch denken

 • Bestuderen en analyseren van informatie
 • Synthetiseren en structureren van informatie

Beroepsspecifieke vaardigheden

 • Beroepsspecifiek academisch denken, werken en handelen

Reflectieve vaardigheden

 • Het plaatsen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in een wetenschappelijke context

Learning outcomes

Na het voltooien van deze cursus kan de student:

 • de inhoud van het vakgebied van de toegepaste cognitieve psychologie beschrijven
 • een overzicht geven van de belangrijkste onderzoeksmethoden en technieken
 • de vertaalslag van theoretische kennis naar toepassingen in de praktijk maken
 • het werk van anderen onderbouwd becommentariëren

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
In een schriftelijke toets wordt de theoretische kennis zoals behandeld in de colleges en de bijbehorende literatuur getoetst. Het kunnen toepassen van theoretische kennis naar een toepassing in de praktijk wordt getoetst (1) door middel van een opdracht waarin studenten een onderzoeksmethode dienen toe te passen op een praktisch probleem, en (2) door het geven én beoordelen van een pitch over een zelf te kiezen toepassing van één van de onderwerpen die in de cursus aan bod komen.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  22 April 2024

  • Ends
   28 June 2024
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
 • Start date

  21 April 2025

  • Ends
   27 June 2025
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment starts in 134 days
For guests registration, this course is handled by Utrecht University