Child care and society. A socio-historical and socio-cultural perspective on child development and child care.

200600051

About this course

In deze cursus plaats je opvoeding in een breder maatschappelijk kader door vanuit verschillende invalshoeken te leren begrijpen hoe opvoedingspraktijken zich door de tijd heen ontwikkeld hebben. Ook buig je je over de vraag hoe we in de huidige samenleving en cultuur omgaan met kinderen en jongeren die zich ontwikkelen op een manier die afwijkend, abnormaal of ongewenst wordt gevonden en leer je hierin je eigen attitude als toekomstig academisch geschoold pedagoog te ontwikkelen.

De cursus is opgebouwd uit twee delen.

  1. Ontwikkeling van opvoedingspraktijken door de tijd heen bekeken vanuit het type samenleving waarin ouders en kinderen leven: een historisch en cultuurvergelijkend perspectief.
  2. Actuele veranderingen in het opvoedingsklimaat en de opvoedingspraktijk, toegespitst op kinderen en jongeren die ‘anders’ zijn. Welke manieren van kijken naar dat anders zijn bestaan er, zowel in de wereld van ‘leken’ als van professionele pedagogen?

Learning outcomes

  • Kennis van en inzicht in een aantal pedagogisch relevante historische, sociologische en cultureel antropologische theorieën en onderzoekstradities.
  • Verwerven van inzicht in de relatie tussen opvoedingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Samenvatten van en reflecteren op de literatuur in een zelfgeschreven recensie.
  • Kennisverdieping door het systematisch bij elkaar brengen van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.
  • Ontwikkelen van een attitude over omgaan met afwijkend gedrag vanuit de rol als toekomstig academisch geschoold pedagoog.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Binnen deze cursus doet de student kennis en vaardigheden op in hoor- en werkcolleges, als ook door middel van zelfstudie, het werken aan de opdracht en het actief deelnemen aan en presenteren op de afsluitende conferentie. Het schriftelijke tentamen gaat na in hoeverre kennis van pedagogisch relevante historische, sociologische en cultureel antropologische theorieën en onderzoekstradities (leerdoel 1) aanwezig is. Ook toetst het tentamen in hoeverre de student inzicht verworven heeft in de relatie tussen opvoedingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen (leerdoel 2). De recensie toetst de mate waarin de student in staat is een adequate samenvatting te geven van de cursusliteratuur en hierop te reflecteren (leerdoel 3). De opdracht en presentatie toetsen of de student in staat is tot kennisverdieping door het systematisch bij elkaar brengen van literatuur (leerdoel 4) en hierover een presentatie te verzorgen waarin de student blijk geeft van inzicht in en reflectie op de eigen attitude t.a.v. het omgaan van de student met afwijkend gedrag als toekomstig academisch geschoold pedagoog (leerdoel 5).

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.
There are currently no offerings available