eduXchange.nl
Het nieuwe aanbod van minoren van Leiden, Delft en Erasmus is begin maart zichtbaar.

OpvoedvraagstukkenOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

Over deze minor

Binnen deze minor leer je over actuele maatschappelijke pedagogische vraagstukken, met aandacht voor de diverse en grootstedelijke context.

Binnen de minor Opvoedvraagstukken bestuderen we opgroeien en opvoeden. Je leert over actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor de diverse en grootstedelijke context. De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien speelt een cruciale rol bij hun ontwikkeling. Zij begeven zich in verschillende opvoedcontexten, zoals het gezin, de kinderopvang, de school en de buurt waarin zij opgroeien. Ook omgevingen waarin kinderen en jongeren zelf niet direct participeren, zoals het werk van ouders en de schoolklas van een broer, zijn van invloed op hun ontwikkeling, evenals wetgeving en cultuur. Historische ontwikkelingen, zoals technologische vooruitgang of een veranderende sociaaleconomische omgeving, kunnen de omgeving van kinderen en jongeren veranderen. Door het bestuderen van de context kunnen we uitspraken doen over optimale opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Binnen deze minor leer je de belangrijkste theoretische en conceptuele modellen over opvoeden en opgroeien toe te passen op actuele maatschappelijke pedagogische vraagstukken. We duiken in de diversiteit aan gezinsontwikkelingen (bijvoorbeeld samengestelde gezinnen) en gezinscontexten (bijvoorbeeld adoptiegezinnen) en welke invloeden deze hebben op opvoeden, opgroeien en welzijn.

Leerresultaten

 • Beschrijven van de belangrijkste pedagogische stromingen door de eeuwen heen;
 • Kritisch beschouwen van de invloed van verschillende gezinscontexten en diverse gezinsontwikkelingen op de ontwikkeling van kinderen/ jongeren en opvoeding door en welzijn van ouder/opvoeder(s);
 • Inzicht in alledaagse, actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor vraagstukken in de diverse en grootstedelijke context;
 • Toepassen van theoretische modellen en concepten gericht op opvoeding, ontwikkeling en interventie;
 • Kritisch beschouwen van de effectiviteit van beschikbare jeugd- en gezinsinterventies en de werkzame elementen hierbinnen.

Onderwijsmethode en toetsing

Onderwijswerkvormen
Colleges gevolgd door kleinschalig, activerend onderwijs.

Onderwijsmateriaal
Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.

Wijze van tentaminering
De toetsing van de minor Opvoedvraagstukken bestaat uit een MC-toets met vragen over de leerdoelen en over de collegestof.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt gevormd door de score op de MC-toets. Het cijfer op de toets dient voldoende (5.5 of hoger) te zijn.

Goed om te weten

In de minor Opvoedvraagstukken worden actuele pedagogische vraagstukken bestudeerd vanuit een wetenschappelijk perspectief. Kennis over en ervaring in statistiek en het bestuderen en evalueren van Engelse-talige (review)artikelen is een pre, maar geen vereiste. Binnen de minor maken we gebruik van colleges en kleinschalig, activerend onderwijs. Er is geen aanwezigheidsplicht, maar als je aanwezig bent, ben je inhoudelijk goed voorbereid en doe je actief mee.

Studenten die onze minor met succes afronden en voldoen aan de Methoden en Technieken en SPSS-eis kunnen na het behalen van hun WO Bachelor (Sociale Wetenschappen of aanverwante richting) rechtstreeks instromen in de master Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving. Zie voor toelatingseisen master ook https://www.eur.nl/master/opvoedvraagstukken-een-diverse-samenleving/toelating.

Aanvullende informatie

 • Code
  MINFSWE003
 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Selectie-minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   10 november 2024
  • Periode *
   Blok BLOK M 1
  • Locatie
   Rotterdam
  • Voertaal
   Nederlands
Dit aanbod is geldig voor studenten van Erasmus University