EduXchange.NL

Opvoedvraagstukken

MINFSWE003
Behaviour and society

About this minor

Binnen de minor Opvoedvraagstukken bestuderen we opgroeien en opvoeden. Je leert over actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor de diverse en grootstedelijke context. De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien speelt een cruciale rol bij hun ontwikkeling. Zij begeven zich in verschillende opvoedcontexten, zoals het gezin, de kinderopvang, de school en de buurt waarin zij opgroeien. Ook omgevingen waarin kinderen en jongeren zelf niet direct participeren, zoals het werk van ouders en de schoolklas van een broer, zijn van invloed op hun ontwikkeling, evenals wetgeving en cultuur. Historische ontwikkelingen, zoals technologische vooruitgang of een veranderende sociaaleconomische omgeving, kunnen de omgeving van kinderen en jongeren veranderen. Door het bestuderen van de context kunnen we uitspraken doen over optimale opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Binnen deze minor leer je de belangrijkste theoretische en conceptuele modellen over opvoeden en opgroeien toe te passen op actuele maatschappelijke pedagogische vraagstukken. We duiken in de diversiteit aan gezinsontwikkelingen (bijvoorbeeld samengestelde gezinnen) en gezinscontexten (bijvoorbeeld adoptiegezinnen) en welke invloeden deze hebben op opvoeden, opgroeien en welzijn.

Learning outcomes

 • Beschrijven van de belangrijkste pedagogische stromingen door de eeuwen heen;
 • Kritisch beschouwen van de invloed van verschillende gezinscontexten en diverse gezinsontwikkelingen op de ontwikkeling van kinderen/ jongeren en opvoeding door en welzijn van ouder/opvoeder(s);
 • Inzicht in alledaagse, actuele pedagogische vraagstukken, met specifieke aandacht voor vraagstukken in de diverse en grootstedelijke context;
 • Toepassen van theoretische modellen en concepten gericht op opvoeding, ontwikkeling en interventie;
 • Kritisch beschouwen van de effectiviteit van beschikbare jeugd- en gezinsinterventies en de werkzame elementen hierbinnen.

Good to know

In de minor Opvoedvraagstukken worden actuele pedagogische vraagstukken bestudeerd vanuit een wetenschappelijk perspectief. Kennis over en ervaring in statistiek en het bestuderen en evalueren van Engelse-talige (review)artikelen is een pre, maar geen vereiste. Binnen de minor maken we gebruik van colleges en kleinschalig, activerend onderwijs. Er is geen aanwezigheidsplicht, maar als je aanwezig bent, ben je inhoudelijk goed voorbereid en doe je actief mee.

Studenten die onze minor met succes afronden en voldoen aan de Methoden en Technieken en SPSS-eis kunnen na het behalen van hun WO Bachelor (Sociale Wetenschappen of aanverwante richting) rechtstreeks instromen in de master Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving. Zie voor toelatingseisen master ook https://www.eur.nl/master/opvoedvraagstukken-een-diverse-samenleving/toelating.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Colleges gevolgd door kleinschalig, activerend onderwijs.

Onderwijsmateriaal
Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.

Wijze van tentaminering
De toetsing van de minor Opvoedvraagstukken bestaat uit een MC-toets met vragen over de leerdoelen en over de collegestof.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt gevormd door de score op de MC-toets. Het cijfer op de toets dient voldoende (5.5 of hoger) te zijn.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   10 November 2024
  • Term *
   Block BLOK M 1
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
These offerings are valid for students of Erasmus University