EduXchange.NL

Actie, Leren en Impact

202200022

Over deze cursus

Dit is een tweetalige cursus NL/EN

In deze cursus leer je hoe je impact kunt genereren in een complexe maatschappelijke context. De manier van werken volgt de aanpak van Actie Onderzoek (AR). Door het doorlopen van twee actieonderzoeks cycli werk je mee aan het tot stand brengen van een - begin van een - verandering in het vraagstuk van een maatschappelijke partner. Je werkt daarbij nauw samen met lokale partners of probleemhouders in de rol van mede-onderzoekers. Samen met hen onderzoek je welke onderliggende aannames een, als problematisch ervaren, situatie in stand wordt gehouden. Je plant vervolgens gezamenlijk een interventie om een verandering te co-creëren en die voer je ook samen uit. Je reflecteert na afloop op het resultaat.

We werken voor de volledige duur van de cursus vanuit een locatie in de stad Utrecht. Deelnemers geven aan dat het onderwijs vanuit ervaringsgericht leren en knowing-as-you-go echt iets anders vraagt dan ze gewend waren.
We dagen je uit om je reeds verworven academische kennis en vaardigheden in te zetten om een begin te maken met het veranderen van de situatie van een bepaalde doelgroep in de wijk.

Eerdere projecten waren bijvoorbeeld:
Het zichtbaar maken van talent bij jongeren (TalenTonen)
Vergroten van geletterdheid in een wijk (Leesoffensief)
Zwemprojecten voor nieuwkomers verduurzamen(Buddytobuddy)
Vrije project keuze (Dock).

Een oud deelnemer schreef: “Het doen van actieonderzoek nodigt je uit om associaties te maken tussen allerlei verschillende elementen, wat hand in hand gaat met creativiteit en daarmee kan bijdragen aan een innovatieve en waardevolle actie."

Over Actie Onderzoek
Actie onderzoek is een participatieve vorm van onderzoek waarbij je samen met (wijk)partners kennis creëert die direct kan worden ingezet in de praktijk. De kern van actie onderzoek als wetenschappelijke methode is dat je als onderzoeker meerdere cycli doorloopt van begrijpen wat er speelt, de planning van actie, de uitvoering van actie en het evalueren van de actie. Het benutten van wetenschappelijke literatuur vanuit verschillende disciplines is een belangrijk hulpmiddel bij de reflectie en het ontwikkelen van verschillende inzichten waarom een bepaalde interventie wel of niet goed heeft gewerkt. Dat inzicht vormt de basis voor de planning van een nieuwe interventie. De organisatie waarmee je samenwerkt leert als het ware met je mee. De praktijk is in actieonderzoek daarbij altijd leidend. Op deze manier draag je als actieonderzoeker bij aan het ontwikkelen van gevalideerde praktijkkennis over het veranderen van een bepaalde situatie/organisatie.

Commitments als Actie Onderzoeker
Als actie onderzoeker heb je een dubbel commitment. Je bestudeert een maatschappelijk probleem in de context én werkt actief samen met specifieke groepen binnen deze context om een verandering te creëren in wat gezamenlijk gezien wordt als de gewenste richting. We besteden in de cursus aandacht aan de ethische consequenties van dit commitment en deze rol. Verder vraagt dit type onderzoek om een houding van voortdurende verwondering over wat mensen beweegt om zich te gedragen zoals ze doen. En dat geldt ook voor je eigen handelen als (toekomstig) academisch professional.

Diverse tradities in Actie Onderzoek
Actie onderzoek heeft een lange traditie en inmiddels is er een baaierd aan vormen ontstaan variërend van participatief actie-onderzoek voor empowerment van bepaalde groepen tot waarderend onderzoek om te versterken wat werkt in een bepaalde praktijk. We zien dat actieonderzoek niet enkel in het sociale domein wordt ingezet, maar ook steeds meer in commerciële omgevingen. Je bestudeert literatuur over o.a. de (methodologische) grondslagen van het Actie onderzoek, de range aan verschijningsvormen ervan en de visies op leren en kennisontwikkeling die ten grondslag liggen aan deze specifieke vorm van onderzoek.

Combinatie met andere cursussen
Het is mogelijk om deze cursus te combineren met de cursus I am Utrecht: een interdisciplinair wijkproject (202200009) in periode 3 én 4 en het maakt deel uit van de minor Community Engaged Learning- Durven en doen: Verandering maken door Community Engaged Learning
waarin je op verschillende manieren werkt aan maatschappelijke vraagstukken.

Extra bronnen
podcast aflevering waarin studenten in gesprek zijn over hun ervaringen in Actie, Leren en Impact (uit de serie Learning Lab podcast aflevering 2 – de student): https://open.spotify.com/show/2pDfTPlj4TuqyXtMngkvxd?si=aa06d4a0d457448d&nd=1

Het spotify kanaal van de UU voor de andere afleveringen uit de Learning Lab serie: https://open.spotify.com/show/2pDfTPlj4TuqyXtMngkvxd?si=aa06d4a0d457448d

Leerresultaten

Na afronding van deze cursus:

 • hebben studenten inzicht in de dynamiek van het ontwerpen, plannen en uitvoeren van interventies in een maatschappelijk krachtenveld i.s.m. relevante stakeholders in de rol van mede-onderzoekers;
 • zijn studenten in staat om veranderingen door te voeren in samenwerking met maatschappelijke probleemeigenaren en hun stakeholders
 • zijn studenten in staat, door het doorlopen van de empirische cyclus van actieonderzoek, om praktijkkennis over deze specifieke veranderingen te expliciteren en te delen
 • zijn studenten in staat om culturele verschillen in de samenwerking te onderkennen en productief te maken in de context van hun actie-onderzoek;
 • kunnen studenten maatschappelijke probleemhouders/stakeholders vanuit verschillende disciplines bevragen op onderliggende impliciete aannames over leren en veranderen;
 • zijn studenten in staat om individueel en in teamverband te reflecteren op de eigen leerervaringen.
 • kunnen studenten verschillende perspectieven op Actie-Onderzoek onderkennen en hanteren in een specifieke context;

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   8 november 2024
  • Periode *
   Blok 1
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   3 jun, 09:00 - 21 jun 2024
  Laatste dag om in te schrijven
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven