EduXchange.NL

Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (SOC)

201800024

Over deze cursus

Inhoud

 • Correlationeel onderzoek

 • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen zoals survey

 • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse

 • Correlatie en regressie

 • Experimenteel onderzoek

 • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)

 • Interne validiteit

 • Variantieanalyses

 • Kwalitatief onderzoek

 • Coderen van kwalitatieve data

 • Verantwoording van kwalitatief onderzoek

 • Analyseren van kwalitatieve data

 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.

In het sociologiegedeelte oefen je met statistische analyses uitvoeren in R software. Daarnaast schrijf je een onderzoekspaper. De data worden aangeleverd door de docenten. Met deze data kunnen meerdere onderzoeksvragen worden geformuleerd. De student mag, op basis van deze data, zelf een onderwerp kiezen. Deze opdracht wordt in tweetallen gemaakt.

Leerresultaten

Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ISW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een correlationeel onderzoek.

Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

 1. De belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden voor kwalitatief,
  correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toe te passen
  en te evalueren;
 2. Veelvoorkomende technieken binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek te
  begrijpen en de bijbehorende resultaten te interpreteren;
 3. Veelvoorkomende statistische technieken binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek uit
  te voeren in R software;
 4. De verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover rapporteren met
  inachtneming van ethische aspecten, open science en de beroepscode van de Nederlandse
  Vereniging voor Sociologie.

Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken. Cursusdoel 3 wordt getoetst in een opdracht waarvoor een klein onderzoek moet worden uitgevoerd waarover gerapporteerd wordt.

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  3 februari 2025

  • Einddatum
   18 april 2025
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   4 nov, 09:00 - 22 nov 2024
  De inschrijving begint over 141 dagen
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven