EduXchange.NL

Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties

200500044

Over deze cursus

In de cursus Assessment en Evaluatie staat de vraag centraal hoe je geschikte indicatoren voor pedagogische en psychologische kenmerken kunt bepalen, die in het onderwijs een rol kunnen spelen. We focussen ons specifiek op hoe je instrumenten (vooral vragenlijsten en observatie-instrumenten) kunt ontwikkelen voor assessment en evaluatie van onderwijssituaties. Assessment gaat bijvoorbeeld over het meten van kennis of vaardigheden van personen, evaluatie kan gaan over effecten van beleidsmaatregelen of de kwaliteit van het onderwijs. In de hoorcolleges gaan we in op het belang en het doel van assessment- en evaluatie-instrumenten, de kwaliteitseisen (bv. validiteit, betrouwbaarheid, gebruikersgemak) die aan de instrumenten gesteld worden en hoe de kwaliteit (bv. literatuur, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse) van een instrument verantwoord dient te worden. Daarnaast bespreken we welke manieren en vormen van toetsen in het onderwijs ingezet worden (denk aan feedback, rubrics, en tests met multiple choice vragen) en en welke vormen van evaluaties uitgevoerd kunnen worden.

Naast de theoretische informatie over meetinstrumenten in het onderwijs doe je ook praktische kennis op: In de werkcolleges en practica word je ondersteund in het ontwikkelen van een eigen vragenlijst, het afnemen hiervan en het verantwoorden of deze vragenlijst voldoet aan de kwaliteitseisen.

Leerresultaten

					***1. Kennis en inzicht in:*** 								
 • De student kan de verschillende functies, vormen, toepassingen m.b.t. de methodologische kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen
 • De student kan de verschillende de functies, vormen, toepassingen m.b.t. de wetenschappelijke kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen. 2. Toepassing van kennis en inzicht
 • De student kan context specifieke instrumenten op het terrein van assessment en evaluatie ontwerpen en de kwaliteit hiervan evalueren. 3. Oordeelsvorming
 • De student kan statistische en inhoudelijke suggesties voor a) het verbeteren van instrumenten) b) gevolgde procedures en c) voor vervolgonderzoek op het terrein van assessment en evaluatie geven. 4. Communicatievaardigheden
 • De student kan zijn/haar kennis en inzicht en oordelen op het terrein van assessment en evaluatie zowel mondeling als schriftelijk communiceren naar verschillende stakeholders.

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  3 februari 2025

  • Einddatum
   18 april 2025
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   4 nov, 09:00 - 22 nov 2024
  De inschrijving begint over 136 dagen
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven