EduXchange.NL

Interpersoonlijke processen

200401045

Over deze cursus

Inhoud van de cursus Een groot deel van ons dagelijks leven besteden we aan het vinden van een weg in tal van interpersoonlijke interacties, zoals contact met geliefden, vrienden, vreemden, collega’s en familie. Mensen gaan vaak vriendelijk of zelfs liefdevol met elkaar om, maar dikwijls ontstaan er conflicten. Hoe komt dat? Welke psychologische processen spelen een rol bij interpersoonlijke interacties en conflict? In deze cursus leer je meer over de onderliggende sociaalpsychologische processen die een rol spelen bij interpersoonlijke gedragingen. Ook leer je meer over je eigen gedrag in conflictsituaties.
Onderwijsvisie Onze visie op goed onderwijs vertaalt zich in de volgende principes: We streven naar een veilig klimaat waar studenten zichzelf openstellen, kritisch meedenken en fouten durven maken. De cursus wordt gehaald (pass) of niet (fail). Er worden geen cijfers gegeven. Om de voortgang van het behalen van de leerdoelen te monitoren vinden er meerdere momenten van feedback plaats. Deze feedback wordt gegeven door de docent en de student zelf. We vinden het belangrijk om de link met de praktijk te leggen. We nodigen daarom vier experts uit voor een interview met en door studenten: een datingcoach, seksuoloog, relatietherapeut en echtscheidingstherapeut. Elke week behandelen we een thema dat te maken heeft met interpersoonlijke processen. De literatuur wordt met medestudenten besproken en daarnaast wordt hier door het doen van actieve oefeningen tijdens de bijeenkomsten betekenis aan gegeven.

Leerresultaten

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus:

 1. Laat je in opdrachten en bijeenkomsten je actieve kennis zien over de belangrijkste theorieënmet specialeaandacht voor intieme relaties en conflicthantering.

 2. Ben je in staat om belangrijke aspecten van interpersoonlijke interacties te herkennen in je sociale omgeving en daarover te rapporteren.

 3. Kan je conflicten analyseren en reflecteren op je eigen conflicthantering en die van anderen.

Relatie leerdoelen en toetsing

In de wekelijke bijeenkomsten worden de belangrijkste theorieën en empirisch onderzoek over interpersoonlijke processen besproken en bediscussieerd (leerdoel 1 en 2). Door middel van actieve oefeningen tijdens de werkgroepen doen studenten ervaringen op in conflicthantering en onderhandelen (leerdoel 3). Studenten reflecteren middels een schrijfopdracht op eigen en andermans handelen in conflictsituaties (leerdoel 3).

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  3 februari 2025

  • Einddatum
   18 april 2025
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   4 nov, 09:00 - 22 nov 2024
  De inschrijving begint over 136 dagen
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven