EduXchange.NL

Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (ISW, CA & SOC)

201800022

Over deze cursus

Deze cursus is een inleidende cursus sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.

In deze cursus is aandacht voor:

 • Wetenschappelijk denken in de sociale wetenschappen;
 • Empirische cyclus;
 • Ethische aspecten van sociaal wetenschappelijk onderzoek;
 • Introductie op kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek;
 • Operationaliseren;
 • Beschrijvende statistiek;
 • Visualisatie van data;
 • Inleiding in inferentiële statistiek;
 • Interne en externe onderzoeksvaliditeit;
 • Validiteit en betrouwbaarheid van metingen.

Academische vaardigheden

Vaardigheden in wetenschappelijk denken:

 • Het synthetiseren en structureren van informatie

 • Het plaatsen van onderzoek in ethisch perspectief

Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek:

 • Het beoordelen van onderzoek

 • Het kunnen geven van beargumenteerde kritiek op de opbouw en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek // wetenschappelijke teksten

 • Het beoordelen van een onderzoeksvraag

 • Het herkennen en toepassen begrippen uit de empirische cyclus

Leerresultaten

Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van:

A. elementaire begrippen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek

 1. opzet en fasering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de empirische cyclus
 2. ethische aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 3. kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en data-analysetechnieken en de voor- en nadelen hiervan gegeven een onderzoeksvraag

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

B. bovenstaande kennis en begrip toepassen om een eenvoudig sociaal-wetenschappelijk onderzoek op hoofdlijnen kritisch te beoordelen

Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel A wordt getoetst in meerdere (digitale) tentamens over empirische cyclus, ethiek en de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Cursusdoel B wordt getoetst in de afsluitende toets die ook gericht is op het kritisch beoordelen van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksartikel.

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   8 november 2024
  • Periode *
   Blok 1
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   3 jun, 09:00 - 21 jun 2024
  Laatste dag om in te schrijven
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven