EduXchange.NL

Leren in organisaties: organisatiekunde

201400047

Over deze cursus

Waarom bestaan er eigenlijk organisaties? Waar mensen werken, wordt het werken georganiseerd. In de huidige maatschappij kennen we veel topmanagers, midden managers, office managers… Maar wie bepaalt eigenlijk hoe een organisatie eruit ziet? En wat betekent dit voor de manier waarop mensen hun dagelijks werk invullen en leren?

Deze cursus is een eerste kennismaking met theorieën over organisaties en modellen die het leren in organisaties beschrijven. De theorie binnen deze cursus stelt de volgende thema’s aan de orde: Organisatie en maatschappij (stakeholders en maatschappelijke omgeving); Organisatieopbouw en taakverdeling (organisatiestructuur, verdeling van taken en bevoegdheden, organisatiecultuur); De lerende organisatie; Individueel leren in organisaties (Human Resource Development, professioneel leren); Leiderschap; Organisatieleren, innoveren en ondernemerschap (in organisaties).

In deze cursus leer je deelnemen aan de onderwijskundige praktijk in twee verschillende rollen, namelijk de rol van onderzoeker en de rol van onderwijskundig adviseur. Je werkt gezamenlijk aan een analyse van een organisatie en de manier waarop leren in deze organisatie wordt ingericht en gefaciliteerd. Dit mondt uit in een professioneel rapport en een presentatie van de bevindingen inclusief verbeterpunten. Je werkt aan een deel van de ontwikkeling van professionele vaardigheden van een onderwijskundige, met name het academisch schrijven, samenwerken en leren analyseren.

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretisch deel bestaat uit colleges in de vorm van kennisclips en verdieping in de werkcolleges. Het praktisch deel komt aan bod in de werkcolleges (toepassen van kennis), het gastcollege (verzorgd door een externe organisatie) en de werkgroepen (het doen van onderzoek, het uitbrengen van een advies en het presenteren van onderzoek). In deze cursus leggen we accenten op het oefenen van adviesvaardigheden (rol van de adviseur, informatie verzamelen), academisch schrijven (het schrijven van een rapport) en samenwerken. Naast deze professionele vaardigheden komt ook arbeidsmarktoriëntatie aan bod (gastcollege en werkgroepopdracht).

Leerresultaten

Na afronding van deze cursus: Kun je de thema’s en bijbehorende kernonderwerpen van de cursus – zoals puntsgewijs samengevat onder punt 1 in deze cursushandleiding – beschrijven, uitleggen en interpreteren. Kun je de kernonderwerpen van de cursus aan elkaar relateren en ten opzichte van elkaar positioneren; Kun je aanvullende (wetenschappelijke) literatuur uit de organisatiekunde opzoeken, interpreteren, en positioneren ten opzichte van de cursusliteratuur. Heb je een professionele houding en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van adviseren, welke je toe kunt passen in het schrijven van een adviesrapport en in gesprek met een (authentieke) opdrachtgever; Ben je in staat om 1), 2), 3) en 4) te koppelen aan een eigen visie en op basis hiervan praktijksituaties in (school-)organisaties te herkennen, te analyseren, en aan mogelijke oplossingen van praktijkproblemen bij te dragen.

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  3 februari 2025

  • Einddatum
   18 april 2025
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Engels
  • Inschrijven tussen
   4 nov, 09:00 - 22 nov 2024
  De inschrijving begint over 136 dagen
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven