EduXchange.NL

Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek

201300010

Over deze cursus

In de cursus maak je kennis met onderzoeksmethoden en statistische technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek vaak worden gebruikt. Aan de hand van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden toegepast, wordt ingegaan op vraagstellingen waarvoor deze methoden en technieken bij uitstek geschikt zijn. In de hoorcolleges worden de methodische en statistische achtergronden toegelicht en geïllustreerd.

Thema's zijn onder andere:

Kwantitatieve methoden zowel volgens de klassieke als Bayesiaanse benadering
• multipele regressieanalyse;
• meerweg ANOVA;
• covariantie analyse;
• herhaalde metingen ANOVA en mixed design;
• analyse van mediatie en moderatie;

Kwalitatieve methoden
• algemene kenmerken en kwaliteitseisen
• kwalitatieve analyse van verbale data met

 • de gefundeerde theorie benadering
 • de thematische analyse
 • de systematische analyse

• mixed methods onderzoek;

Ethische kwesties en aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van onderwijswetenschappelijk onderzoek.

Leerresultaten

Onder andere kennis van/inzicht in:
• Onderzoeksmethoden en –technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek veelvuldig worden gebruikt.

En vaardigheid in:
• Kritisch evalueren van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden gebruikt;
• Kunnen toepassen van de statistische methoden en technieken op geboden datasets en hierover kunnen rapporteren volgens APA richtlijnen.

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  11 november 2024

  • Einddatum
   31 januari 2025
  • Periode *
   Blok 2
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  Geen plaatsen beschikbaar
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven