eduXchange.nl

MK: Politieke antropologieOrganization logo: Utrecht University

Over deze cursus

In deze cursus bestuderen we centrale thema’s, concepten en theorieën van de politieke antropologie die niet alleen appelleren aan hedendaagse vraagstukken maar ook geworteld zijn in de theoretische geschiedenis van de discipline. Centrale thema’s die in deze cursus worden behandeld zijn macht, soevereiniteit, de staat, beleid, burgerschap en alternatieve vormen van recht. De leidraad van de cursus wordt gevormd door de vraag hoe uiteenlopende samenlevingen machtsprocessen, besluitvorming en bestuur (governance) organiseren en legitimeren met betrekking tot de verdeling van (voor specifieke samenlevingen) wezenlijke hulpbronnen. Tijdens de cursus zullen wij kritisch stilstaan bij de machtsprocessen rondom deze verdeling. Hoe worden beslissingen genomen en welke personen hebben hier baat bij of worden juist uitgesloten van deze verdeling? De antropologische benadering van politiek, macht en bestuur analyseert deze verschijnselen in relatie tot bredere maatschappelijke domeinen en processen (bv. economie, sociale identiteiten, ras, klasse en religie). Hierbij is er aandacht voor zowel politieke systemen, instituties (machtsconstellaties, staten, bureaucratieën e.d.), als voor politiek actoren (en agency) en hun dagelijkse handelingen. De thematische oriëntatie van de cursus geeft ruimte voor een vergelijkend perspectief op uiteenlopende geografische en sociaal-politieke contexten. Een groot onderdeel van de cursus is studenten (meer) inzicht te geven in mogelijke werkvelden binnen de politieke antropologie en op hun kwaliteiten als antropoloog. Tijdens de cursus worden studenten aangespoord om na te denken over de kennis en vaardigheden die antropologen bezitten en de mogelijkheden om deze in het (politieke) werkveld toe te passen. Door middel van excursies bij verschillende instituties zullen studenten kennis opdoen over potentiële werkvelden. Aan de hand van een academische column worden studenten gevraagd de excursie te verbinden aan de cursusthematiek en kritisch naar de rol van antropologen te kijken binnen het werkveld.

Leerresultaten

​​​​​​ Inzicht verwerven in centrale thema’s, begrippen en theorieën van de politieke antropologie, zoals macht, soevereiniteit, staatsvorming, burgerschap en beleid. Politiek-antropologische concepten en theorieën begrijpen en toepassen op actuele omstandigheden, verschijnselen en vraagstukken. Kritisch reflecteren op theoretische noties (en hun geschiedenis) en vraagstellingen van de politieke antropologie en dit toepassen op de analyse en interpretatie van een bezoek aan een werkveld. Trainen en ontwikkelen van academische en analytische vaardigheden, zoals kritisch lezen, debatteren, argumenten opbouwen en presenteren. Leren om zelfstandig een politiek-antropologische monografie te analyseren en evalueren. De relatie tussen antropologie en mogelijke werkvelden te identificeren en verkennen.

Voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  22 april 2024

  • Einddatum
   28 juni 2024
  • Periode *
   Blok 4
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   30 okt 08:00 - 24 nov 2023
  Nog 8 dagen om in te schrijven
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven