EduXchange.NL

Kinderneurologie

GENMIN37
Gezondheidszorg

Over deze minor

Ziekten van het ontwikkelende zenuwstelsel. Kinderneurologie (onderdeel van het Kinderhersencentrum) is een apart aandachtsgebied van de afdeling Neurologie. Tijdens deze minor wordt aandacht besteed aan het brede palet van kinderneurologische ziekten en ontwikkeling. Naast het reguliere onderwijs wordt ook gelegenheid geboden deel te nemen aan patiënten besprekingen en (poli-)klinische activiteiten.

Deze minor kenmerkt zich door kleinschalig en persoonlijk onderwijs, met hoogwaardige interactieve colleges door experts, maar ook door bijwonen van klinische besprekingen en spreekuren. Omdat de minorstudenten nog beperkte basiskennis hebben over de hersenen en zintuigen zullen de eerste twee weken besteed worden aan basiskennis over neuro-anatomie, normale en abnormale psychomotore ontwikkeling en de verschillende beeldvormende technieken. Hierna zal themagewijs een groot gedeelte van de kinderneurologie worden doorgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: epilepsie, neurogenetica, neurocognitieve aandoeningen (oa. Neurofibromatose, TSC en Angelman syndroom), neuromusculaire aandoeningen, spasticiteit, acute kinderneurologie en neurorevalidatie.

De studenten kijken wekelijks mee met spreekuren, EEG programma’s, consulten in het kinderziekenhuis en de verpleegafdeling van het Kinderhersencentrum. Er zijn practica op de afdeling Neurofysiologie waarbij het EEG en het EMG aan bod komen. Daarnaast is er onderwijs vanuit het revalidatie centrum Rijndam.

Vanaf de eerste week zullen de studenten een Critically Appraised Topic (CAT) of review schrijven over een onderwerp met persoonlijke begeleiding van een van de kinderneurologen. Aan het einde van de minor worden de rollen omgedraaid: de minor studenten verzorgen dan een minorsymposium waarbij zij hun CAT of review presenteren aan de doctenten van de minor.

Deze minor is de afgelopen jaren constant als erg goed beoordeeld door de minorstudenten.

Leerresultaten

Na afloop van deze minor

 • Kan de student de normale neuro-cognitieve ontwikkeling van een kind beschrijven
 • Kan de student neurologische symptomen bij kinderen herkennen en herleiden.
 • Kan de student de meest voorkomende hersenziekten en de behandeling hiervan benoemen
 • Is de student op de hoogte van de (neuro)psychologische en sociale gevolgen van hersenziekten bij kinderen
 • Heeft de student kennis gemaakt met zowel klinische als poliklinische taken van de specialisten van de kinderneurologie

Goed om te weten

 • Verdiepende minor: er kunnen in totaal 12 studenten meedoen aan deze minor, waarvan minimaal 2 en maximaal 4 studenten Klinische Technologie, en verder studenten Geneeskunde van de EUR en het LUMC.
 • Er is een minimale aanwezigheid bij 100% van al het onderwijs vereist.
 • De minor leent zich NIET voor combinatie met een andere studie.

Onderwijsmethode en toetsing

Onderwijswerkvormen
Deze minor kenmerkt zich door kleinschalig en persoonlijk onderwijs, met hoogwaardige interactieve colleges door experts, maar ook door bijwonen van klinische besprekingen en spreekuren.
Wekelijks meekijken mee met spreekuren, EEG programma’s, consulten in het kinderziekenhuis en de verpleegafdeling van het Kinderhersencentrum. Practica op de afdeling Neurofysiologie waarbij het EEG en het EMG aan bod komen. Daarnaast is er onderwijs vanuit het revalidatie centrum Rijndam.

Onderwijsmateriaal
Geselecteerde teksten en artikelen, aangevuld met door docenten aangeleverd materiaal worden beschikbaar gesteld op Canvas.

Wijze van tentaminering
Elke 1-2 weken is er op maandagmorgen een deeltoets over de stof die in de voorgaande 1-2 weken is behandeld. Verder werkt iedere student een ziektebeeld uit in de vorm van een CAT of review. De CAT/review wordt in een scriptie beschreven en in week 10 in een middagsymposium gepresenteerd.
40% deeltoetsen, 45% CAT/review (schriftelijke productie) 15% CAT/review presentatie.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.
Er is momenteel geen aanbod voor studenten van Leiden University