EduXchange.NL

Kwantitatief inzicht voor juristen

RMIN16
Recht

Over deze minor

Als jurist word je regelmatig met kwantitatieve data geconfronteerd, zeker in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het juist interpreteren van deze data is voor juridische analyses, argumentatie en onderzoek essentieel. Wil jij kansuitspraken en voorspellingen op waarde kunnen schatten en schijnverbanden kunnen herkennen? Volg dan deze multidisciplinaire minor “Kwantitatief inzicht voor juristen”, die statistiek, kansrekening en voorspellingen maken en evalueren koppelt aan juridische beslissingen.

Juristen en fiscalisten worden regelmatig geconfronteerd met kwantitatieve data (zoals kansuitspraken en voorspellingen), die als juridische argumenten in een zaak worden gebruikt. Een psycholoog stelt bijvoorbeeld dat de kans op recidive voor de beklaagde 1 op 10 is of een financieel analist laat weten dat zij met 95% betrouwbaarheid kan zeggen dat een belegger voorkennis had van aanstaande ontwikkelingen bij een beursgenoteerd bedrijf. Deze argumenten leiden tot beslissingen die vergaande consequenties kunnen hebben (zoals in de zaak Lucia de B.). Het is daarom van belang dat je als jurist de kwantitatieve data juist interpreteert, en ze in de juiste context plaatst, en eventuele onjuistheden herkent.

In deze multidisciplinaire minor leer je om kwantitatieve data binnen een juridische context te beoordelen. Hiervoor is het van belang dat je basiskennis van statistiek bezit en dat je weet hoe je kansen berekent en voorspellingen maakt. Je begint daarom met basisstatistiek, zoals het gemiddelde, de mediaan en het berekenen van een correlatie. Daarna maak je de stap naar het maken van kansverdelingen en voorspellingen en leer je hoe je kansuitspraken en voorspellingen in de juridische context op waarde kan schatten. Is een voorspelling juist gemaakt? Kan jij een schijnverband herkennen? Ook ga je in discussie over de mogelijke effecten wanneer kwantitatieve data verkeerd geïnterpreteerd wordt en hoe dit soort (ernstige) gevolgen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Leerresultaten

 • Kwantitatieve data (getallen, kansen, correlaties, voorspellingen) binnen een juridische context beoordelen.
 • Het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie berekenen.
 • De Bayesiaanse methode met de Frequentistische methode vergelijken.
 • Een correlatie en een enkelvoudige regressie uitvoeren.
 • Schijnverbanden binnen een juridische context signaleren.
 • Demonstreren hoe je een voorspelling maakt.
 • Onderbouwen waarom een voorspelling wel of niet accuraat is.
 • Beschrijven hoe algoritmes in de juridische praktijk gebruikt (kunnen) worden.
 • Binnen een casus juridische argumenten opstellen op basis van kwantitatieve data.
 • Evalueren wat de effecten zijn van een misinterpretatie van kwantitatieve data binnen een juridische casus en op basis daarvan aanbevelingen doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Goed om te weten

Criminologiestudenten en mr.drs. en double degree rechten en bedrijfskunde studenten van de Erasmus School of Law kunnen zich niet voor de minor inschrijven, omdat zij al verplichte statistiekvakken in de bachelor volgen.

Onderwijsmethode en toetsing

Onderwijsvormen
Per week krijgen de studenten twee uur hoorcollege en twee uur een oefeningen college. De minor wordt blended vormgegeven. Dat betekent dat de studenten online materiaal krijgen aangeboden dat ze voorafgaand aan het face-to-face onderwijs bestuderen en maken. Tijdens het face-to-face onderwijs vindt zoveel mogelijk interactie en discussie plaats en wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk

Onderwijsmateriaal

 • Video’s uit de Mooc “Enjoyable Econometrics”

 • Video’s van elk van de hoorcolleges

 • Oefenopdrachten voor het practicum

 • Voorbeeldtentamen

 • Hoorcollegeslides (uitwerkingen van opdrachten, lastige materie, praktijkvoorbeelden)

 • Werkgroepen: Casussen (soms gegeven door gastdocenten)

 • Boek: Philip Hans Franses (2021), “Kwantitatief Inzicht voor Juristen”, Den Haag: Boom Juridisch, (ISBN 978-94-6290-878-9).

Tentaminering
In de minor worden twee toetsvormen gebruikt:

 • Tentamen met 27 meerkeuzevragen (leerdoel 1, 2, 4 t/m 8)
 • Essayopdracht (leerdoelen 9 en 10)

Samenstelling eindcijfer

Tentamen telt voor 80% mee Essayopdracht telt voor 20% mee

Het hertentamen bevat eveneens 27 meerkeuzevragen en dan telt dit tentamen voor 100%.

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   8 november 2024
  • Periode *
   Blok MINOR
  • Locatie
   Rotterdam
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   15 mei, 13:00 - 15 jul 2024
  Nog één dag om in te schrijven
Dit aanbod is geldig voor studenten van Leiden University