eduXchange.nl
Het nieuwe aanbod van minoren van Leiden, Delft en Erasmus is begin maart zichtbaar.

Klinische chemieOrganization logo: Eindhoven University of Technology

Over deze cursus

De cyclus start met het onderdeel medische besliskunde. Hierbij komen zaken als sensitiviteit en specificiteit van diagnostische testen, voorspellende waarde van testuitslagen en de invloed hierop van ziekteprevalentie, alsmede het gebruik van receiver operating characteristics curves (ROC-curven) aan de orde. Vervolgens wordt voor enkele organen/orgaanstelsels aangegeven hoe fysiologie en pathofysiologie een invloed hebben op de concentraties van specifieke componenten in lichaamsvloeistoffen en hoe kennis van veranderingen in deze concentraties gebruikt kan worden in de diagnostiek en het vervolgen van een ziektebeloop. Geïllustreerd wordt op welke wijze deze specifieke componenten in klinische laboratoria geanalyseerd kunnen worden. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van klinische casuïstiek (ziektegeschiedenissen). Optioneel is een bezoek aan het klinisch laboratorium van het Catharina Ziekenhuis.
Om te slagen voor het tentamen dient de gepresenteerde stof wekelijks aan de hand van de slides goed door te worden genomen. De overdragen feiten en het begrip ervan worden in het examen getoetst.

Leerresultaten

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop vanuit het vakgebied klinische chemie een bijdrage wordt geleverd aan de klinische diagnostiek.

Voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

  • Bachelor of Science (BSc) afgerond
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van TU Eindhoven.
Er is momenteel geen aanbod