eduXchange.nl
Het nieuwe aanbod van minoren van Leiden, Delft en Erasmus is begin maart zichtbaar.

MV: VOS voor ISWOrganization logo: Utrecht University

Over deze cursus

In deze cursus maken de studenten kennis met onderzoeksmethoden en (statistische) technieken voor data-analyse in een sociaalwetenschappelijke context. Aan de orde komen correlationeel, experimenteel en kwalitatief onderzoek met de volgende data-analysetechnieken: multipele regressieanalyse, meerweg variantieanalyse, covariantieanalyse, herhaalde metingenanalyse, mixed designanalyse, moderatie- en mediatie-analyse, factoranalyse, en de analyse van kwalitatieve data. In de werkgroepen wordt geoefend met het kritisch lezen van wetenschappelijke onderzoeksartikelen, waarbij de nadruk ligt op het beoordelen van de onderzoeksvaliditeit.

Leerresultaten

Cursusdoelen kwalitatief onderzoek

  1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

  2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Cursusdoelen kwantitatief onderzoek

  1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

  2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen In de toetsing wordt beoordeeld of de student in staat is om de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van kwantatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te reproduceren en toe te passen.

Voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.
Er is momenteel geen aanbod